Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3266
Title: Sıçanlarda intestinal iskemi ve iskemi/reperfüzyon hasarında ısı şok protein 32 cevabı
Other Titles: The heat shock protein 32 response to intestinal ischemia and ischemia/reperfusion injury
Authors: Yılmazlar, Tuncay
Berhuni, Mehmet Sait
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Mezenter iskemi
Isı şok proteini
Rat
Mesenteric ischemia
Heat shock protein 32
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Berhuni, M. S. (2010). Sıçanlarda intestinal iskemi ve iskemi/reperfüzyon hasarında ısı şok protein 32 cevabı. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, mezenter iskemi oluşturulan sıçanlarda 24 saatlik iskemi ve iskemi/reperfüzyona kan ve ince bağırsak dokusundaki ısı şok proteini 32 (I.Ş.P. 32) cevabı araştırılmıştır.Çalışmada 30 adet Wistar Albino cinsi dişi sıçan kullanıldı. Sıçanlar her grupta on sıçan olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Grup 1: kontrol, Grup 2: iskemi-reperfüzyon ve Grup 3: iskemi grubu olarak belirlendi. Grup 1'de laparotomi sonrası mezenterik arter kökü ortaya kondu ve sonrasında 000 ipekler sadece karın duvarlarından geçilerek dışarı alındı. Grup 2'de iskemi oluşturmak amacıyla laparotomi sonrası mezenterik köke 000 ipekle fiyonk düğüm atılarak oklüzyon uygulandı, bir saat sonra fiyonk düğümün karın duvarının iki tarafından çıkan uçları çekilerek reperfüzyon sağlandı. Grup 3'te ise laparotomi sonrası mezenterik köke 000 ipeklerle düğümler kondu ve ipler karın duvarından dışarı alındı ve 24 saatlik iskemi oluşturuldu. Tüm sıçanlardan 24 saatin sonunda I.Ş.P. 32 çalışılmak üzere kan ve bağırsak doku örnekleri alındı ve sıçanlar kardiyak delme yöntemiyle sakrifiye edildi. Sıçanların ince bağırsak dokuları ve kan örneklerinde HO-1 (Rat) StressXpress ELISA Kit (Stressgen Technologies, Assay Design Inc, Ann Arbor, USA) kullanılarak I.Ş.P. 32 ölçümü yapıldı. Sayısal verilerin karşılaştırılmasında nonparametrik testler kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edildi.İskemi ve iskemi/reperfüzyon gruplarında ortanca doku I.Ş.P. 32 düzeyleri kontrol grubuna oranla anlamlı olarak yüksekti (p=0,001). İskemi ve iskemi/reperfüzyon grupları arasında ise anlamlı bir fark yoktu (p=0,093). İskemi ve iskemi/reperfüzyon gruplarında ortanca kan I.Ş.P. 32 düzeyleri ile kontrol grubu ortanca kan I.Ş.P. 32 düzeyleri arasında anlamlı fark yoktu (p=0,064).Sonuç olarak, sıçanlarda iskemi süresi 24 saate çıksa bile iskemi ve 1 saatlik iskemi/reperfüzyon sonrası dokularda artmış olarak saptanan I.Ş.P. 32'nin bu artışının sistemik dolaşıma yansımadığı görülmüştür.
The aim of this study was to clarify the small intestine tissue and blood heat shock protein (H.S.P.) 32 response to intestinal ischemia for 24 hours and ischemia/reperfusion injury in rats. Thirty Wistar Albino female rats, divided into 3 groups, ten rats in each group, as control group (C.G.), ischemia group (I.G.) and ischemia/reperfusion group (R.G.). In Control Group following laparatomy superior mesenteric vascular bundles (S.M.B.) of the rats were prepared. A silk suture was placed around the S.M.B.’s and then the two free ends of the sutures were taken out from the abdominal wall. In Ischemia Group, a permanent knot was placed on the S.M.B to develop an ischemia for 24 hours. In Ischemia/Reperfusion Group, a slip knot was placed on The S.M.B to create an occlusion for one hour and then the knot was untied. Relaparatomy was performed to all the rats after 24 hours. The blood and small intestine tissue samples were taken from all of the rats. All rats were sacrificed by cardiac puncture. HO-1 (Rat) StressXpress ELISA Kit (Stressgen Technologies, Assay Designs Inc, Ann Arbor, USA) was used to measure HSP 32 in intestinal tissue and systemic blood samples. Quantitative variables were compared by using non-parametric tests. P<0,05 was considered to be significant. The median H.S.P. 32 tissue levels were significantly increased in I.G. and R.G. compared to the C.G. (p=0,001). However, there was no difference in tissue H.S.P. 32 levels between I.G. and R.G. (p=0,093). The median blood H.S.P. 32 levels showed no difference between the IG/RG and the CG groups (p=0,064). As a conclusion, the tissue H.S.P. 32 levels increased similarly following a 24-hour intestinal ischemia and 1 hourischemia/reperfusion in rats; however, this increase H.S.P. 32 levels in tissue did not reflect to the systemic circulation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3266
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307262.pdf656.61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons