Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3265
Title: Soğuk Savaş sonrası Avrupa'da göç krizi ve yabancı düşmanlığı
Other Titles: Migration crisis and xenophobia in Post-Cold War Europe
Authors: Özdal, Barış
Öndeş, Hatice Geçer
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Zenofobi
Xenophobia
Göç krizi
Avrupa'da göç krizi
Yabancı düşmanlığı
Göç
Migration crisis
Migration crisis in Europe
Migration
Issue Date: 16-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Öndeş, H. G. (2019). Soğuk Savaş sonrası Avrupa'da göç krizi ve yabancı düşmanlığı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Küreselleşme ile birlikte Soğuk Savaş Sonrası dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi krizler göç olgusunu farklı bir boyuta taşımıştır. Emek göçü yerini, daha iyi bir hayat ya da sadece yaşama alanı arayan insanların göçüne bırakmıştır. Kaynak ve transit ülkelerde yaşanan olumsuz olaylar sebebiyle Avrupa’ya taşınan insan sayısı artmış ve yabancı nüfus Avrupa’da görünür hale gelmiştir. Yasaklar, sınırlamalar ve kontroller şeklinde izlenen göç politikaları göçü düzensizleştirerek yabancıları yasadışı konumuna itmiştir. AB’nin çeşitli anlaşma ve sözleşmelerle homojenleştirmeye çalıştığı yapısı da gelen göç dalgalarına çözüm üretmekten uzak kalmıştır. Bu da göç dalgalarının yönetilememesi sonucunda göç krizine giden süreci doğurmuştur. Göç Krizi ile beraber Avrupa’da hem toplumsal olarak hem de politik olarak artan aşırılıkçı hareketler yabancı düşmanlığına evrilmiştir. Tez çalışmamızda Göç Krizine doğru ilerleyen süreç ve Avrupa’nın tepkiselliği üzerinden göçün yabancı düşmanlığı ile ilişkisi işlenmiştir.
Along with globalism in the Post-Cold War World economic and political crises took migration case a different dimension. Labor migration left its place to the migration which people do to find better life or better living zone. Because of the negative events in source countries the number of people has risen and foreigner populations in Europe become clearly visible. Migration politics applied as prohibitions, restriction and controls have made the migration irregular and pushed immigrants to illegal position. The structure EU tried to homogenize with many treaties and agreements has been far from bringing a solution migration waves. As a result of these migration waves not being managed has resulted in process leading to migration crisis. With the migration crisis extremist movements that has risen politically and socially has evolved into xenophobia. In this thesis work we will deal with the relation between process leading to migration crisis and xenophobia in terms of Europe’s reactiveness.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3265
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatice_Tez.pdf4.36 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons