Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3260
Title: Deneysel aort koarktasyonunda hipertansiyon oluşumu; plazma renin aktivitesi (PRA), simpatetik ganglionlarda tirozin hidroksilaz (TOH) ve kolin asetil transferaz (CAT) aktivitesi ile ilgisi
Other Titles: Hypertension formation in experimental aortic coarctation; plasma renin activity (PRA), tyrosine hydroxylase (TOH) and choline acetyl transferase (CAT) activity in sympathetic ganglia
Authors: Özkan, Hayati
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Aort koarktasyonu
Aortic coarctation
Hipertansiyon
Hypertension
Plazma
Plasma
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özkan, H. (1985). Deneysel aort koarktasyonunda hipertansiyon oluşumu; plazma renin aktivitesi (PRA), simpatetik ganglionlarda tirozin hidroksilaz (TOH) ve kolin asetil transferaz (CAT) aktivitesi ile ilgisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Aort koarktasyonunda oluşan hemodinamik değişiklikler, nöral ve hormonal faktörlerin etkisini incelemek amacıyla, 13-21 kg ağırlığındaki ondört köpekte deneysel araştırma yapıldı. Deney grubunu oluşturan dokuz köpekte cerrahi yöntemle aort koarktasyonu oluşturuldu. Kontrol grubundaki beş köpekte ise bütün işlemler deney grubundaki hayvanlara uygulandığı şekilde yapıldı ancak aorta koarktasyonu oluşturulmadı. Bütün köpeklerde torakotomi yapıldık tan sonra aorta kan basıncı ölçüldü. Deney grubundaki hayvanlarda koarktasyon oluşturulduktan sonra koarktasyonun proksimalindeki ve distalindeki aorta katı basınçları ölçüldü. Köpeklerin hepsinde ameliyattan önce ve ameliyat sonrası birinci, üçüncü, beşinci ve onbeşinci günler ile üç ay sonrasında Plazma Renin Aktivasyonu (PRA) ölçüldü. Deney grubundaki bir köpekte postoperatif dönemde parapleji gelişti ve ameliyat sonrası dördüncü günde öldü" Bu köpek daha sonra çalışma grubundan çıkarıldı. Bütün köpeklere ilk ameliyattan üç- 35 - ay sonra tekrar sol torakotomi yapılarak koarktasyonunun (kontrol grubunda naylon teyp konulan yerin) proksimalinde ve distal indeki kan basınçları ölçüldü. Aortası kesilerek kanatılıp öldürülen köpeklerin simpatetik ganglionlari ve adrenal bezleri çıkarılarak bu dokularda Tirozin Hidroks ilaz (TOH) ve Kolin Asetil Transferaz (CAT) enzimi aktiviteleri ölçüldü. Deney grubu köpeklerde alman sonuçlar kontrol grubu ile ve koarktasyon oluşturulmadan önceki değerler ile karşılaştırıldı. Deney grubu köpeklerde koarktasyon oluşturulduktan hemen sonra koarktasyonun proksimalindeki aortarın sistolik kan basıncının yükseldiği ve üç ay sonunda aynı değerlerde kaldığı saptandı» Koarktasyonun proks imal indeki diastolik kan basıncının ise koarktasyon oluşturulduktan hemen sonra yükseldiği ve üç ay sonunda daha yüksek değere çıktığı gözlendi. Koarktasyonun distalindeki kan basıncı koarktasyon oluşturulduktan hemen sonra büyük bir düşme gösterip, üç ay sonunda belirgin olarak yükseldi. Plazma Renin Aktivitesi (PRA) deney grubu hayvanlarda koarktasyon oluşturulduktan sonraki birinci günde belirgin bir yükselme gösterdi,, Sonra ki günlerde PRA normal değerlere döndü. Kontrol grubundaki hayvanların PRA' ninde önemli değişiklik olmadı. Deney grubundaki hayvanlarda, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, tüm simpatetik ganglionlarda ve adrenal bezde TOH enzimi aktivitesinde anlamlı değişiklik saptanmadı. Kolin Asetil Transferaz (CAT) aktivitesi, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında3 deney grubu hayvanların çöllak ve mezenterik ganglionlarında yüksek bulundu. Diğer simpatetik ganglionlarda ve adrenal bezde CAT enzimi aktivitesi kontrol grubundan önemli farklılık göstermiyordu.- 36 - Sonuç olarak deneysel aort koarktasyonu oluşturulan köpeklerde, proksiraal aortada sistolik ve diastolik hipertansiyon oluşmaktadır. Koarktasyonun distal indeki aorta basıncı ise koarktasyon oluşturulduk tan hemen sonra belirgin olarak düşmekte ve zamanla giderek yükselmektedir. Bu kan basıncı düşme ve yükselmelerinde mekanik ve hormonal faktörler birlikte etkendirler. Deneysel aorta koarktasyonu oluşturulan köpeklerde üç ay sonunda belirgin sinpatetik aktivite artışı olmadı. Mezenterik ve çöliak simpatetik ganglionlarda kolin asetil transferaz enzimi aktivitesinde artış olması, koarktasyon oluşturulmasından sonra abdominal organların perfüzyonunun azalması ile ilgili olabilir. Tirozin hidroksilaz enzimi aktivitesinin normal bulunması bu enzim aktivitesinin CAT enzimi aktivitesinden daha erken normale dönmesi nedeniyle olabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3260
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080958.pdf
  Until 2099-12-31
1.74 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons