Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3256
Title: On kendilenmiş Atdişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) hattının diallel melezlerinde bazı tarımsal ve kalite özelliklerinin kalıtımı
Other Titles: Research on genetical structure of ten inbred maize (Zea mays indentata Sturt.) lines and their diallel crosses in some agronomic traits
Authors: Balcı, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Turgut, İlhan
Keywords: Kendilenmiş mısır hatları
Yarım diallel melez
Jinks-Hayman analizi
Inbred maize lines
Half diallel cross
Jinks-Hayman analysis
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balcı, A. ve Turgut, İ. (2006). "On kendilenmiş Atdişi mısır (Zea mays indentata Sturt.) hattının diallel melezlerinde bazı tarımsal ve kalite özelliklerinin kalıtımı". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 67-83.
Abstract: Bu araştırma, 10 mısır saf hattı ve bunların yarım diallel melezlerinden oluşan populasyonun genetik yapısını araştırmak amacı ile yürütülmüştür. Çalışmada, Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen A-251, A-681, A-632 Ht, A-639, AS-D, ADK-447, ALKD-187, N-193, VA-22 ve ND-405 saf mısır hatları kullanılmıştır. Araştırmanın melezleme ve F1’lerin test edilme aşaması Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında 2001 ve 2002 yıllarında yürütülmüştür. Deneme dikdörtgen latis deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışma amaçlarını gerçekleştirmede, verilerin analizi Jinks-Hayman tipi diallel analiz yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Jinks-Hayman diallel analiz sonunda incelenen tüm özelliklerde dominant genetik varyansı; 1000 tane ağırlığı ve protein oranında ise hem eklemeli hem de dominant gen varyansı istatistiki anlamda önemli bulunmuştur. 1000 tane ağırlığı ve protein oranında eksik dominantlığın, diğer özelliklerde ise üstün dominatlığın varlığı anlaşılmıştır. Araştırmada, dar anlamda kalıtım derecesi bakımından en yüksek değer 1000 tane ağırlığında (0.57) tespit edilmiştir. İncelenen karakterlerde geniş anlamda kalıtım derecesi 0.58 ile 0.83 arasında, dar anlamda kalıtım dereceleri ise 0.09 ile 0.57 arasında değişim göstermiştir.
This research has been conducted in order to investigate the genetical structure of a population 10 maize lines and their half diallel crosses. In this study A-251, A-681, A-632 Ht, A-639, AS-D, ADK-447, ALKD-187, N.193, VA-22 and ND-405 maize lines were used obtained from Sakarya Agricultural Research Institute. Crossing state and testing of F1 plants were released Anadolu Agricultural Research Institute in 2001- 2002. The experimental set up was rectangular latis design with three replication. Data were examined by Jinks-Hayman diallel analysis method. According to the results of Jinks-Hayman diallel analysis dominant gene variance was found significant all the traits studied. Whereas, both additive and dominant gene variance were found significant in 1000 grain weight, protein percentage. Presence of partical dominance in 1000 grain weight, protein percentage and presence of super dominance all the other traits were among the finding of this analysis. When the traits were studied for degrees of inheritance 1000 grain weight gave the highest value (0.57), of inheritance in narrow meaning. Degress of inheritance varied between 0.58 and 0.83 and 0.09-0.57, in broad and narrow meanings, respectively.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde İlhan Turgut'un danışmanlığında Arzu Balcı tarafından hazırlanan "Kendilenmiş mısır hatlarının diallel melez döllerinde bazı tarımsal karakterlerin genetik yapısı üzerine araştırmalar" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154051
http://hdl.handle.net/11452/3256
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_7.pdf270.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons