Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3252
Title: Araç tasarım optimizasyon uygulamaları çözümlemesi ve doğrulanması için model tabanlı yöntemler
Other Titles: Model based methods for analysis and verification of vehicle design optimization applications
Authors: Öztürk, Ferruh
Yıldızhan, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sürüs konforu
Araç titresim modelleri
Süspansiyon sistemleri
ISO 2631
Ride comfort
Vehicle vibration models
Suspension systems
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldızhan, M. (2009). Araç tasarım optimizasyon uygulamaları çözümlemesi ve doğrulanması için model tabanlı yöntemler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, literatürdeki araç titreşim modellerinin Lagrange metodu ile hareket denklemleri elde edilmiştir. Bu işleme ek olarak bilgisayar destekli dinamik analiz yöntemi kullanılarak bir model araç için sürüş konfor indeks değeri hesaplanmıştır. Sürüş konforu indeks değerini direkt etkileyen parametre olarak, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan süspansiyon sistemleri incelenmiştir. ISO 2631-1 standardı kullanılarak araç sürüş konfor değerlendirilmesi için gerekli olan gerçek zamanlı test prosedürü oluşturulmuştur.
In this study the equations of motion are obtained for vehicle vibration models in literature with using Lagrange method. For specific car model, the value of ride comfort index is calculated by means of computer aided dynamic analysis method. The widely using suspension systems are examined as the directly effective parameter for ride comfort index value. The necessary real time test procedure for evaluation of vehicle ride comfort is composed with utilization of ISO 2631-1 standard.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3252
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246456.pdf1.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons