Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3245
Title: Dini gruplarda adanma: Meşveret cemaatinde "Vakıflık"
Other Titles: Devotion in religious groups: Devotion in Meşveret group
Authors: Kurt, Abdurrahman
Demiryürek, Ahmet Selim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Adanma
Dini grup
Bekarlık
Vakıf
Devotion
Celibacy
Issue Date: 22-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demiryürek, A. S. (2017). Dini gruplarda adanma: Meşveret cemaatinde "Vakıflık". Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yaşadığı dönemde büyük sosyal değişmeleri müşahede eden Said Nursi Cumhuriyetin kurulmasını müteakip siyasetten ve sosyal hayattan yüz çevirerek hayatını "iman hakikatleri"ne adadığını ifade etmiş ve Risale-i Nur adını verdiği eseri üzerinden Nur hareketini başlatmıştır. Nursi'nin vefatından sonra hareketin en önemli kollarından Meşveret grubu ise başta Nursi'den ve onun bazı öğrencilerinden öykünerek adanmayı kurumsal bir karaktere büründürmüştür. Başka bir ifadeyle hayatını Risale-i Nur hizmetine adama (vakf-ı hayat), Nursi'nin vefatından sonra Meşveret grubunda geleneksel hale gelmiş, "vakıf", ismini alan bir kısım dini grup üyeleri, evliliği geçici ya da sürekli olarak askıya alarak hayatlarını "iman hizmeti"ne adamışlardır. "Vakıflık müesesesi" adındaki bu kurumsal yapı, bu gün Nur cemaatinin Meşveret grubunda hala işlerliliğini sürdürmeye devam etmektedir. Çalışmanın konusu Meşveret grubunda günümüzde de devam eden bu adanma olgusunu incelemek ve bu olgunun genel niteliklerini ortaya koymaktır.
Said Nursi who observed big social changes in his etire lifetime, broke off relations with the politics and the social life following being established the Republic and devoted his life to "faith truths" and then he started the Nur Movement through his work Risale-i Nur. Meşveret group which is one of the most important representative of the movement has made the devoting an institution character by being influenced from Nursi and some of his supporters after the death of Nursi. İn other words devoting life to Risale-i Nur service (vakf-ı hayat) has become a tradition and some of the religious members called "vakıf" devoted their lifes by suspending marriage temporarily or permanently. This organizational structure called "the institution of devotion" continues its operability in the Meşveret group. The subject of this study is to analyze this devoting fact continues in Meşveret group in our day and reveal the essential characteristics of this fact.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3245
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491231.pdf
  Until 2020-07-11
3.08 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons