Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3241
Başlık: Profesyonel futbolcunun iş ilişkisinin sona ermesi
Diğer Başlıklar: Termination of employment relationship of the professional football player
Yazarlar: Sevimli, K. Ahmet
Kızılkaya, Yakub
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Profesyonel futbolcu sözleşmesi
Professional football player contract
Termination of professional football player contract
Profesyonel futbolcu
Employment relationship
Futbol kulübü
Football player
Football club
Profesyonel futbolcu sözleşmesinin sona ermesi
Yayın Tarihi: 25-Tem-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kızılkaya, Y. (2019). Profesyonel futbolcunun iş ilişkisinin sona ermesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri, profesyonel futbolcularla futbol kulüpleri arasında yapılan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, oyuncular ve kulüpler arasındaki istihdam ilişkisi nedeniyle iş sözleşmesi olarak kabul edilir. Ancak futbolcular ile kulüpler arasındaki iş ilişkisi sonsuza dek devam etmez. Sözleşmeler kendiliğinden sona erebilir veya futbolcular ve/veya kulüpler tarafından sonlandırılabilir. Sözleşmenin sona ermesi neticesinde ortaya çıkabilecek bir takım sonuçlar mevcuttur. Oyuncular ve kulüpler arasındaki iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar halinde yetkili yargı mercii ve uygulanacak hukuk, oyuncunun milliyetine ve sözleşmenin taraflarının seçimine göre değişebilir.
Professional Football Player Contracts are contracts made between professional football players and football clubs. These contracts are accepted as employment contracts because of employment relationship between the players and the clubs. However, employment relationship between the players and the clubs doesn’t last forever. The contracts may end automatically or may be terminated by the players and/or the clubs. There are a number of results that may arise as a result of the termination of the contract. In case of disputes arising from employment relationship between the players and the clubs competent judicial authority and the applicable law may vary by the nationality of the player and by the choice of the parties of the contract.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3241
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
TEZ TESLİM 10280020.pdf2.84 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons