Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3239
Title: Mobilya sektöründe ihracat potansiyelinin artırılması: İnegöl örneği
Other Titles: The improving of export potential in furniture sector: Instance of İnegöl
Authors: Basılgan, Müslüm
Çoşkun, Sevil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı/Uluslararası Ticaret Bilim Dalı.
Keywords: Mobilya
Furniture
Mobilya sektörü
Dış ticaret
Uluslararası ticaret ihracat
İhracat potansiyeli
İnegöl mobilya sektörü
Furniture sector
Foreign trade
Internatıonal trade
Export portential
İnegöl furniture sector
Issue Date: 21-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çoşkun, S. (2019). Mobilya sektöründe ihracat potansiyelinin artırılması: İnegöl örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yenilenen ve gelişen dünya düzeninde insanlar normal yaşam standartlarını üst düzeylere taşımak için konforlarına önem vermektedirler. Mobilya, insan yaşamının merkezinde yer almasıyla dünya ekonomisinde de önemli bir paya sahip olmuş ve böylece katma değeri yüksek bir mobilya sektörü oluşmuştur. Türkiye ekonomisi de mobilya sektörüyle dünya ticaretinde yer alabilmek için önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye ekonomisi içerisinde özellikle bazı bölgelerde yoğunlaşan mobilya sektörü son dönemlerde önemli atılımlarda bulunarak yurtdışı piyasalarına açılmakta ve Türkiye’nin dünya pazarından pay almasını sağlamaktadır. Bu bölgeler içerisinde en dikkat çekeni ise; Bursa- İnegöl mobilya sanayi bölgesidir. İnegöl, İnegöl mobilyasını dünya markası yapma vizyonuyla yola çıkarak yurtiçi pazar ve üretim bilgisini yurtdışı pazarlarında da göstermek için çalışmaktadır. Ancak bölge içerisinde yüksek ihracat potansiyelinin olmasına rağmen, bu potansiyelin verimli şekilde kullanılamaması hedeflenen sonuca ulaşılmasını güçleştirmektedir. Bu çalışmamızda öncelikle dünya ve Türkiye ekonomisinin yanı sıra İnegöl ekonomisinden ve mobilya sektörünün iktisadi öneminden bahsedilmiştir. Ardından, çalışmamıza esas teşkil eden İnegöl mobilya sanayi bölgesinde var olan ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik yaptığımız anket çalışmasının neticesinde elde ettiğimiz bulgular, Microsoft Excell ve SPSS programları aracılığıyla analiz edilmiştir. Analizler doğrultusunda, bölge içerisinde yurtdışı pazar bilgisi eksikliğinin ve nitelikli personel eksikliğinin öne çıktığı tespitleri yapılmıştır. Elde edilen bilgiler ve yapılan analizler neticesinde, İnegöl mobilya bölgesinin ihracat sektöründeki saptanan problemlere yönelik çözüm teklifleri sunulmuştur.
People give importanca to their comfort to improve their life standards in today’s world which regularly changes and develops. One of he key factors of life standard is furniture. Because of that furniture occupies a very significant place in human life. As a result of this ımportance, furniture sector has vital share in the world economy. Turkey’s economy carriesout important works on getting a big share thorough furniture sector in the world economy. Turkey’s furniture sector has intensified in some areas of Turkey till recent years, but the sector has made a move and got into world markets during the recent years and thus Turkey has become a remarkable figure in the world markets. The most marked one of the developed disrricts is Bursa- İnegöl indistrial zone in Turkey. Furniture sector of İnegöl makes an effort to set İnegöl’s furniture as a world mark and to show its local marketing and manufacturing experiences to the world markets. However, in spite of having a great export potential, İnegöl has not realised this aim sufficiently until now. As a beginning, we have studied the importance of furniture sector, especially İnegöl furniture sector, for Turkey and world economy. Then the results of the public survey, which was made on the subject of improving of İnegöl furniture, were analy sed through Microsoft Excell and SPSS programs. In consequence of our analyses, we have detected the lack of overrseas markets’ knowledge and qualified personal as the main shortcomings of the sector. Morever, we have made out that many firms carry out their exports according to traditional methods. In accordance with our detections, we have made some suggestions to solve İnegöl furniture sector’s export problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3239
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevil_ÇOŞKUN.pdf2.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons