Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3232
Title: Veratril alkol veratril aldehit çiftinin voltametrik davranışının ve yan yana analizlenebilirliğinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of voltammetric behaviour and analysis of veratryl alcohol-veratryl aldehyde couple
Authors: Türkdemir, M. Haluk
Sarıhan, Adem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Veratril alkol
Veratril aldehit
Lignin
Lignin peroksidaz
Veratryl alcohol
Veratryl aldehyde
Lignin peroxidase
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıhan, A. (2010). Veratril alkol veratril aldehit çiftinin voltametrik davranışının ve yan yana analizlenebilirliğinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, lignin maddesinin, lignin peroksidaz enzimi katalizörlüğünde parçalanma reaksiyonu sırasında elektron taşıyıcı olarak görev alan, 3,4-dimetoksi benzil alkol (veratril alkol) ve 3,4-dimetoksi benzaldehit (veratril aldehit) çiftinin voltametrik yöntemlerle yan yana analizlenebilirliği incelenmiş ve bu analiz koşullarının optimizasyonu için sistematik bir inceleme gerçekleştirilmiştir.Çalışma kapsamında, platin elektrot, camsı karbon elektrot, grafit elektrot ve civa damla elektrodu ile çeşitli voltametrik yöntemler kullanılarak analizler yapıldı. Farklı pH aralıklarındaki çeşitli tampon çözeltiler denendi. Veratril alkol ve veratril aldehit için; çalışma çözeltisi, çözelti pH si, çalışma elektrodu ve voltametrik yöntem optimizasyonları gerçekleştirildi.Ayrıca her iki bileşiğin UV-VIS spektrumları ve bileşiklerin spektrum üzerine etkileri incelendi. Spektroskopik ve voltametrik tekniklerle elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı.Veratril alkol ve veratril aldehit için, optimizasyonu yapılan çalışma koşullarında kalibrasyon grafikleri elde edildi. 10-5 M konsantrasyonlara kadar veratril alkol ve veratril aldehit için yüksek tekrarlanırlıkla tayin edilebilir oldukları gösterildi.
In this study, analysis of the couple of VA and VAD which works as mediator during the degradation reaction of lignin by lignin peroxidase enzyme, was investigated and a systematic study was executed for the optimization of analysis conditions.Within the study, analysis were made by using platine, graphite, glassy carbon, mercury electrode and different voltammetric techniques. In the application various buffer solutions which have different pH values were tested.At that study, for VA and VAD, the optimization of application solution, solution pH, applicaton electrode and voltammetric method optimization were performed. In addition, UV-VIS spectrum of VA-VAD and effect of each molecules on spectrums were examined. The results which obtained by spectroscopic method and voltammetric methods were compared.Calibration curves were plotted at the optimized conditions for VA and VAD. It was demonstrated that, VA and VAD can analyze until 10-5 M concentration level with high repetition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3232
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283026.pdf2.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons