Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3224
Title: Türkiye'de kadın sufileri rehber edinenler üzerine nitel bir araştırma: Cemalnur Sargut ve Hayat Nur Artıran örneği
Other Titles: A qualitative study on the followers of sufi women in turkey: Cemalnur Sargut and Hayat Nur Artıran case
Authors: Ataman, Kemal
Özelce, Gözde
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Çoklu modernleşme
Sekülerleşme teorileri
Kadın sufiler
Multiply modernity
Secular theory
Women sufi
Issue Date: 7-Apr-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özelce, G. (2017). Türkiye'de kadın sufileri rehber edinenler üzerine nitel bir araştırma: Cemalnur Sargut ve Hayat Nur Artıran örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kadın sufiler Rifai Cemalnur Sargut ve Mevlevi H. Nur Artıran'ı rehber edinenler üzerine odaklanmıştır. Türkiye'de seküler kesimin neden özellikle bu iki sufi kadını takip ettiği ana soru olarak tezde yer almış, bu sorunun cevabı Türkiye'nin kendi özel modernleşme tarihinde ve Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen modernleşme sürecinde aranmıştır. Sargut ve Artıran'ın başörtüsü kullanmamalarının, seküler çevre tarafından takip edilmelerindeki etkisi ve müritlerin hayat tarzlarının İslami yönde uğradığı değişim ortaya konmaya çalışılmıştır. Seküler kodların İslami kodlarla yer değiştirmesi aynı zamanda batı tarzı modernlik kodlarının geleneksel kodlarla değişim geçirmesinin sinyallerini barındırdığından, tez, Türkiye'de araştırma özelinde ele alınan seküler kesimin bu iki sufi kadın rehberliğinde geçirdiği değişimi çoklu modernite kuramı ve sekülerleşme paradigmaları ile açıklamaya çalışmıştır.
This study focus on the follwers of sufi women called Rifaî Cemalnur Sargut and Mevlevî H. Nur Artıran and their followers. Why the seculer women and man in Turkey prefer following especially these two sufi woman? The fact that underlying its anwers will provide us the fact of modernity problems experienced in Turkey since establishing Rebuclic of Turkey in 1923. These sufi women who do not use head-dress altough they are a muslim women and because of the seculer appreance of them, seculer women and man have a tendency to listen and follow and it seems change their life style in a islamic way. While transforming values from sesculer codes to islamic codes, does it mean values become traditon from modernity? So this doctoral study focus on changing of seculer side in Turkey with respect to these sufi woman and to put forth the reasons of these changing regarding with multiple modernity and seculer theory arguments.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3224
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
491230.pdf4.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons