Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3217
Title: Doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ihracat performansı üzerindeki etkisi
Other Titles: Impact of foreign direct investments on export performance in Turkey
Authors: Basılgan, Müslüm
Akman, Ayşe Seha
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı/Uluslararası Ticaret Bilim Dalı.
Keywords: DYY girişleri
FDI inflows
İhracat
Eşbütünleşme
ARDL
Türkiye
Export
Cointegration
Turkey
Issue Date: 9-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akman, A. S. (2019). Doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’nin ihracat performansı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, doğrudan yabancı yatırım girişlerinin Türkiye'nin ihracat performansı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bunu ortaya koyabilmek amacıyla bağımsız değişkenler olarak doğrudan yabancı yatırımlar, sanayi üretim endeksi, üretici fiyat endeksi, reel döviz kuru ve ticari kredi faiz oranları kullanılmıştır. Çalışmada 2005/1-2018/7 dönemine ait aylık veriler kullanılmıştır. Merkez Bankası EVDS ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi kaynaklarından elde edilen veriler Autoregressive Distributed Lag (ARDL) sınır testi yaklaşımıyla test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, serilerin eş bütünleşik olduğu tespit edilmiştir, yani seriler uzun donemde birlikte hareket etmektedir. Elde edilen ampirik bulgulara göre, gerek uzun dönemde gerekse kısa dönemde doğrudan yabancı yatırım girişlerinin ihracat üzerindeki etkisinin pozitif ve istatistiki olarak %5 anlamlılık düzeyinde olduğu görülmüştür.
The aim of this study is to determine the impact on Turkey's export performance of foreign direct investment inflows. In order to demonstrate this, foreign direct investments, industrial production index, producer price index, real exchange rate and commercial loan interest rates are defined as the variable. In the study, the monthly data was used for the period 2005 / 1-2018 / 7. The data are obtained from Central Bank of Turkey (EVDS) and Turkey Statistical Institute (TUIK) were tested with the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) border test approach. As a result of the analysis, it was found that the series were co-integrated, ie the series moved together in the long term. According to the empirical findings; the effect of foreign direct investment inflows on exports is positive and statistically significant at 5% significance level in both long-term and short-term.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3217
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ayşe seha akman YL TEZİ.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons