Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3215
Title: İklimlendirme sistemlerinde iç ortam şartlarının optimizasyonu ve ekonomik analizi
Other Titles: Optimization and economic analysis of indoor air conditions in HVAC systems
Authors: Yiğit, Abdulvahap
Arslanoğlu, Nurullah
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Klima
Isıl konfor
Şimdiki değer metodu
PMV
Air conditioning
Thermal comfort
Present value method
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslanoğlu, N. (2009). İklimlendirme sistemlerinde iç ortam şartlarının optimizasyonu ve ekonomik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde değişik sistem ve teknolojiler vasıtasıyla yaygın olarak kullanılan iklimlendirme sistemlerinin amacı; bulundukları ortamda insanlara kabul edilebilir kalitede konforlu ve temiz iç ortam havası hazırlamaktır. Mekanik olarak iklimlendirilmiş hacimlerde temel amaç, minimum enerji tüketimi elde etmekle birlikte, bu hacimleri kullanan insanlar için, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sağlamaktır.Isıl konfor, ısı ve kütle transferinin önemli uygulama alanlarından biridir. Daha önce Makine Mühendisliği Bölümü Isı Tekniği Laboratuarında bulunan iklimlendirme odasında yapılan deneyler sonucu klimanın yazın soğutmada hava sıcaklığı 22oC ve hava hızı 0.2 m/s veya hava sıcaklığı 24 o C ve hava hızı 0.4 m/s olacak şekilde çalıştırılması sonucu üzere insan üzerinde aynı ısıl konforu sağladığı görülmüştür.Bu çalışmada da yazın soğutması split klimalarla yapılan bir poliklinik projesinde farklı yalıtım kalınlıklarında farklı yalıtım malzemelerinde, yalıtımlı ve yalıtımsız halde farklı duvar çeşitlerinde bu iki farklı şartlandırma koşulunda değişken COP değerlerinde enerji tüketimleri ve ŞİMDİKİ DEĞER METODU kullanılarak parasal maliyetleri hesaplanılmış ve havanın sıcaklığını 2 o C düşürmek yerine hava hızını 0.2 m/s artırmanın ne kadar parasal kazanç sağladığı ve elektrik enerjisi tüketiminden ne kadar tasarruf edildiği hesaplanılmıştır ve grafikler halinde sunulmuştur. Ayrıca bunun sonucunda 1998- 2008 yılı split klima satışlarından yola çıkarak tüm Türkiye de split klima kullanılan mahallerde hava sıcaklığını 2 o C düşürmek yerine hava hızını 0.2 m/s artırmanın ülkemiz için yıllık ne kadar enerji tasarrufu sağlanıldığı hesaplanılmıştır ve grafikler halinde sunulmuştur.Bunun yanında Makine Mühendisliği Bölümü Isı Tekniği Laboratuarında bulunan şartlandırma odasında farklı şartlandırma koşullarında deneyler yapılmış olup deneklerin ense deri yüzey sıcaklıklarının zamana bağlı değişimleri grafik halinde sunulup ve tüm deneyler sırasında deneklerin bulundukları ortamdan hissettikleri ısılduyum da sorgulanmıştır. Isıl konforun tespiti için "Tahmini Ortalama Oy (PMV)" indisi kullanılmıştır.
Nowadays, objective of different systems and technologies widely used in the HVAC systems is to provide on acceptable quality of clean indoor air and comfort. The main purpose of an indoor environment which is mechanically air conditioned is to achieve minimum energy consumption and also provide healthy and comfortable living quarters for people.Thermal comfort is one of the important application areas of heat and mass transfer. Previously, climate chamber experiments that made in Department of Mechanical Engineering Heat Technology Laboratory showed that, an air conditioner operated under 22oC temperature of cooling air and 0.2 m/s air velocity or under 24 o C and 0.4 m/s air velocity has the same thermal comfort level on person.In this study, energy consumption under different COP values of a a clinic project which is cooled by an air conditioner, with different insulation materials and thickness, with and without insulated were calculated and monetary cost calculations were obtained by using the present value method .The costs for increasing air velocity by 0.2 m/s instead of decreasing air temperature by 2 o C were calculated, the and how much electrical energy saved were obtained and graphically presented. The gain an electrical energy by using this method fort the sale of air conditioners between 1998-2008 was calculated and presented for Turkey.For this, experiments were hold in a climate chamber in Department of Mechanical Engineering Heat Technology Laboratory, neck skin temperatures were measured and thermal sensations were questioned of subjects under different climate conditions to predict the thermal comfort or discomfort "Predicted Mean Vote (PMV)" index was used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3215
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246452.pdf3.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons