Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3214
Title: Çay sektörü ve Türkiye ekonomisi
Other Titles: Tea industry and Turkish economy
Authors: Özdemir, Metin
Önçırak, Muhammet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Çay bitkisi
Tea plant
Dünya’da çay
Çay sanayisi
Çay piyasası
Türkiye
Tea in the world
Tea industry
Tea market
Turkey
Issue Date: 17-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Önçırak, M. (2019). Çay sektörü ve Türkiye ekonomisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çay, dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak tüketilen içecek maddelerinden biridir. Dünyada çay üretimi ve tüketiminin tarih öncesi zamanlarda başlandığı bilinmekle birlikte, özellikle M.S. IV.yy’dan itibaren yaygınlaştığı söylenebilir. Ülkemizde’de cumhuriyetin ilk yıllarında çay üretilmeye başlamış, verilen teşviklerin de etkisiyle hızlı bir gelişme göstermiştir. Oluşturduğu katma değer ve istihadam imkanları ile ülke ekonomisine katkıda bulunan çay, bölge halkının refah düzeyinin artmasında ve böylelikle bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesinde de etkili olmuştur. Bu tez çalışmasının amacı, Türk çay sektörünü; üretim, tüketim ve dış ticaret açısından ele alarak Karadeniz bölgesi ekonomisi için önemini araştırmaktır.
Tea is a widely consumed drink throughout the world. Tea production and consumption started in prehistoric times and became widespread after 4th century BC. Tea production in our country started in the first years of the Turkish republic. Tea production has developed rapidly due to the incentives provided by the government. The value added and employment opportunities created by tea production has been contributed to the national economy. Tea production has been effective in increasing the welfare of the people of the region and eliminating inter-regional imbalances. This paper aims to analyze the production, consumption and foreign trade values of Turkish tea industry. The role of tea production in the Karadeniz region and related issues has also been addressed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3214
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
muhammet önçırak.pdf2.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons