Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3212
Title: Üniversitelerin yerel ekonomiye katkıları: Uludağ Üniversitesi örneği
Other Titles: Contributions of universities to local economy: The case study of Uludag University
Authors: Tuncel, Cem Okan
Geldimyradov, Serdar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Kent ekonomisi
Urban economy
Bursa ekonomisi
Üniversite
Bursa economy
University
Issue Date: 17-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Geldimyradov, S. (2019). Üniversitelerin yerel ekonomiye katkıları: Uludağ Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Üniversiteler bulundukları ülkeyi ve kenti kültürel ve ekonomik açıdan olumlu etkilemektedir. Üniversiteler özellikle bulundukları kentlerde öğrenci harcamaları sebebiyle ekonomik canlılık yaratmaktadır. Bu yapılan çalışma sonucunda Bursa Uludağ Üniversitesi’nin doğrudan, dolaylı ve uyarılmış katkılar sayesinde Bursa ekonomisinde 9.978,2 kişi istihdam etkisi yarattığı hesaplanmaktadır. Ayrıca Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Bursa kent merkezinde bulunan Görükle, Ali Osman Sönmez ve Fethiye İlahiyat fakültesi Kampüslerindeki öğrencilerin harcamaları ile kent ekonomisine katkıları araştırılmaktadır. Bu kapsamda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Bursa Uludağ Üniversitesinin merkez yerleşkelerinde ön lisans ve lisans derecesinde öğrenim gören 381 öğrenciye anket çalışması uygulanmış ve veriler SPSS istatistik yazılım programın da analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, her bir öğrenci tarafından aylık ortalama 779,7 TL harcama yapıldığını ve Bursa ekonomisine toplam 54.592.2549 TL’lik katkı sağlandığını ortaya koymaktadır.
Universities have a positive influence on the country and city in terms of cultural and economic aspects. Especially, universities create economic vitality due to student expenditures in the cities where they located. In this study, it is examined that Bursa Uludağ University creates the employment effect of 9.978.2 people in Bursa’s economy through direct, indirect, and stimulated contributions. In addition, it is analyzed the expenditures and contributions of students in the campuses of Görükle, Ali Osman Sönmez and Fethiye Theology Faculty campuses of Bursa Uludağ University in Bursa. Within this scope, in the 2016-2017 academic year, 381 students studying at graduate and undergraduate degrees in central campuses of Bursa Uludağ University were surveyed, and the data were analyzed via SPSS statistical software program. The obtained results indicate that each student’s average monthly expenditure is 779.7 TL and total estimated contribution of students to the Bursa city’s economy is 54.592.254.9 TL per year.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3212
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdar Geldimyradov.pdf2.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons