Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3208
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEmel, Erdal-
dc.contributor.authorCihanlı, Özlem-
dc.date.accessioned2019-12-16T08:19:39Z-
dc.date.available2019-12-16T08:19:39Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationCihanlı, Ö. (2010). Hibrit akış tipi atölyede çizelgeleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3208-
dc.description.abstractBu çalışmada iki aşamalı karma akış ipi üretim ortamında çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Özdeş olmayan paralel tezgahları içeren problemde, işler sadece belirlenen tezgahlarda işlenebilmekte ve sıralamaya bağlı hazırlık sürelerini içermektedir. Problemin amacı, en büyük tamamlanma zamanının en küçüklenmesi olarak belirlenmiştir. Çözüme yönelik olarak bir matematiksel model geliştirilmiş ve modelin optimal çözümü MPL ile elde edilmiştir. Daha sonra model işlerin tamamlanma zamanını kısaltmak üzere eşit alt-parti büyüklükleri ile parti bölmeyi sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Önerilen model için optimal çözüm yine MPL ile sağlanmıştır. Sonuç olarak, her iki modelin çözüm değerleri ve performansları karşılaştırılmış ve farklı senaryolar için modelin doğruluğu sınanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, a hybrid flow shop scheduling problem is considered. This problem consists of un-identical parallel machines that can process only specific jobs and the machines have sequence dependent set up times. The objective function of the problem is minimization of maximum completion time. A mathematical model has been developed and optimal solution is gained by MPL. A mathematical model based on lot splitting with equal lot size is proposed to provide an improvement on objective. A mixed integer programming formulation is also given and used to get optimal solution. In conclusion, solution results and efficiency of the both models have been compared and several scenarios have been examined for validation of the model.en_US
dc.format.extentIX, 69 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİki aşamalı karma akış tipi atölyetr_TR
dc.subjectSıralamaya bağlı hazırlık zamanlarıtr_TR
dc.subjectKarışık tamsayılı programlamatr_TR
dc.subjectÖzdeş olmayan tezgahlartr_TR
dc.subjectTezgah uygunluğu/serbestisitr_TR
dc.subjectParti bölmetr_TR
dc.subjectTwo-stage hybrid flowshopen_US
dc.subjectSequence dependent setup timesen_US
dc.subjectMixed integer programmingen_US
dc.subjectUnidentical machinesen_US
dc.subjectMachine eligibilityen_US
dc.subjectLot splittingen_US
dc.titleHibrit akış tipi atölyede çizelgelemetr_TR
dc.title.alternativeHybrid flowshop schedulingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283025.pdf742.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons