Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3208
Title: Hibrit akış tipi atölyede çizelgeleme
Other Titles: Hybrid flowshop scheduling
Authors: Emel, Erdal
Cihanlı, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: İki aşamalı karma akış tipi atölye
Sıralamaya bağlı hazırlık zamanları
Karışık tamsayılı programlama
Özdeş olmayan tezgahlar
Tezgah uygunluğu/serbestisi
Parti bölme
Two-stage hybrid flowshop
Sequence dependent setup times
Mixed integer programming
Unidentical machines
Machine eligibility
Lot splitting
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cihanlı, Ö. (2010). Hibrit akış tipi atölyede çizelgeleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada iki aşamalı karma akış ipi üretim ortamında çizelgeleme problemi ele alınmıştır. Özdeş olmayan paralel tezgahları içeren problemde, işler sadece belirlenen tezgahlarda işlenebilmekte ve sıralamaya bağlı hazırlık sürelerini içermektedir. Problemin amacı, en büyük tamamlanma zamanının en küçüklenmesi olarak belirlenmiştir. Çözüme yönelik olarak bir matematiksel model geliştirilmiş ve modelin optimal çözümü MPL ile elde edilmiştir. Daha sonra model işlerin tamamlanma zamanını kısaltmak üzere eşit alt-parti büyüklükleri ile parti bölmeyi sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Önerilen model için optimal çözüm yine MPL ile sağlanmıştır. Sonuç olarak, her iki modelin çözüm değerleri ve performansları karşılaştırılmış ve farklı senaryolar için modelin doğruluğu sınanmıştır.
In this study, a hybrid flow shop scheduling problem is considered. This problem consists of un-identical parallel machines that can process only specific jobs and the machines have sequence dependent set up times. The objective function of the problem is minimization of maximum completion time. A mathematical model has been developed and optimal solution is gained by MPL. A mathematical model based on lot splitting with equal lot size is proposed to provide an improvement on objective. A mixed integer programming formulation is also given and used to get optimal solution. In conclusion, solution results and efficiency of the both models have been compared and several scenarios have been examined for validation of the model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3208
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
283025.pdf742.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons