Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3207
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAk, İbrahim-
dc.contributor.authorErkuş, Savaş-
dc.date.accessioned2019-12-16T08:18:24Z-
dc.date.available2019-12-16T08:18:24Z-
dc.date.issued2008-03-20-
dc.identifier.citationErkuş, S. (2008). Bursa ET-BA'da kesimi yapılan farklı ırk kuzularda bazı kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesi . Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3207-
dc.description.abstractBu araştırma, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen Kıvırcık ırkı kuzular ile Morkaraman ve Karayaka ırkı kuzularının kesim yaşı, kesim ağırlığı, bazı kesim ve karkas özelliklerini belirlemek, ülkemizdeki ve dünyadaki diğer araştırma sonuçları ile karşılaştırarak bu özelliklerle ilgili olarak Türkiye'deki durumu değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.Çalışma 2006 yılı Kasım - Aralık döneminde doğan, 2 ay sonunda sütten kesilip 1 ay da yoğun yemle beslenen toplam 450 baş Çanakkale, Eskişehir ve Bursa yöresine ait Kıvırcık kuzular ile başlayıp, ardından 2007 yılı Mart - Nisan döneminde doğan 2 ay sonunda sütten kesilip 1 ay da yoğun yemle beslenen 100 baş Morkaraman ve 50 baş Karayaka ırkı kuzularda yapılmıştır. Araştırma sonunda; Kıvırcık, Morkaraman ve Karayaka ırkı kuzularda sırası ile kesim öncesi canlı ağırlık., 27.0±0.11, 27.3±0.23, ve 27.8±0.33 kg, sıcak karkası ağırlığı., 13.5±0.06, 12.3±0.12, ve 12.8±0.18 kg, soğuk karkas ağırlığı., 13.2±0.06, 12.0±0.12 ve 12.5±0.18 kg, sıcak karkas randımanı., %50.1±0.06, %45.1±0.12 ve %46.0±0.18, soğuk karkas randımanı., %49.0±0.06, %44.0±0.13 ve %45.0±0.18, soğutma kaybı., %2.2±0.02, %2.4±0.04 ve %2.2±0.05, karkas uzunluğu., 64.2±0.10, 59.7±0.22 ve 59.1±0.31 cm, but çevresi., 29.1±0.08, 26.0±0.17 ve 25.5±0.24 cm, baş ağırlığı., 1.3±0.01, 1.6±0.01 ve 1.5±0.02 kg, ayakların ağırlığı., 0.6±0.01, 0.8±0.01 ve 0.7±0.01 kg, deri ağırlığı., 2.4±0.01, 2.7±0.02 ve 2.5±0.03 kg, bağırsak ağırlığı., 2.2±0.01, 2.5±0.03 ve 2.4±0.04 kg, ciğer takım ağırlığı., 1.3±0.01, 1.2±0.01 ve 1.2±0.02 kg, boş işkembe., 1.0±0.01, 1.2±0.02 ve 1.3±0.01 kg olarak ölçülmüştür. Yapılan istatistik analiz sonucu ırklar arasındaki kesim ve karkas özellikleri arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur ( P<0.05 ).Üç farklı yöreden gelen Kıvırcık kuzuların kesim ve karkas özellikleri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde, çoğu özellik bakımından aradaki farklılığın önemli olmadığı belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis study was carried out to determine the slaughtering age, slaughtering weight, some slaughtering and carcass characteristics of the lambs which are produced from Kıvırcık, Morkaraman and Karayaka breed sheeps, which are grown in different places of Turkey and to evaluate the condition of these characteristics in our country by comparing the results of other research in Turkey and in the world.The study was started totally 450 lambs were from Çanakkale, Eskişehir and Bursa regions. The lambs which were used in this study were born between November and December period in 2006 and were weaned when they were two month old. After this they were fed with intensive feed for one month. Afterwards, the study was carried out totally 100 Morkaraman breed lambs and 50 Karayaka breed lambs which were used in this study were born between March and April period in 2007 were weaned when they were two month old and were fed with intensive feed for one month. As a result of the research, respectively live weight before slaughtering in the lambs of Kıvırcık, Morkaraman and Karayaka breeds were., 27.0±0.11, 27.3±0.23, and 27.8±0.33 kg, hot carcass weight., 13.5±0.06, 12.3±0.12, and 12.8±0.18 kg, colt carcass weight., 13.2±0.06, 12.0±0.12 and 12.5±0.18 kg, hot carcass dressing., %50.1±0.06, %45.0±0.12 and %46.0±0.18, colt carcass dressing., %49.0±0.06, %44.0±0.13 and %45.0±0.18, cooling loss., %2.2±0.02, %2.4±0.04 and %2.2±0.05, carcass length., 64.2±0.10, 59.7±0.22 and 59.1±0.31 cm, bum area., 29.1±0.08, 26.0±0.17 and 25.5±0.24 cm, heat weight., 1.3±0.01, 1.6±0.01 and 1.5±0.02 kg, feet weight., 0.6±0.01, 0.8±0.01 and 0.7±0.01 kg, skin weight., 2.4±0.01, 2.7±0.02 and 2.5±0.03 kg, intestines weight., 2.2±0.01, 2.5±0.03 and 2.4±0.04 kg, full liver weight., 1.3±0.01, 1.2±0.01 and 1.2±0.02 kg, empty stomach weight., 1.0±0.01, 1.2±0.02 and 1.3±0.01 kg were measured. The differences between slaughtering and carcass characteristics of the lambs of breeds are important (P < 0.05).Statistically, it was recognized that the differences between slaughtering and carcass characteristics of the lambs of theree different region are not important in point of many characteristics.en_US
dc.format.extentVII, 50 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKıvırcıktr_TR
dc.subjectMorkaramantr_TR
dc.subjectKarakayatr_TR
dc.subjectKesim ve karkas özellikleritr_TR
dc.subjectSlaughtering and carcass characteristicsen_US
dc.titleBursa ET-BA'da kesimi yapılan farklı ırk kuzularda bazı kesim ve karkas özelliklerinin belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermining some slaughter and carcass characteristics in different race lambs slaughtered in ET-BA abbattoir in Bursaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255193.pdf154.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons