Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3206
Title: Taşıt elemanlarında yorulma analizi
Other Titles: A fatigue analysis of vehicle component
Authors: Kaya, Necmettin
Doğan, Mesut
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Salıncak kolu
Metal yorulması
CAD/CAE
Wisbone
Lower arm
Fatigue failure
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, M. (2007). Taşıt elemanlarında yorulma analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalısmada tasıtların süspansiyon sistemlerinde bulunan salıncak kolu parçasının yorulma analizi yapılmıstır. Yorulma, tekrarlanan yada degisken yük altında tek bir uygulamada parça üzerinde yeteri derecede deformasyona neden olmayan bir hasar seklidir. Statik yüklemeler altında güvenli görünen parçalar, dinamik yüklemeler altında hasara ugrayabilir. Yorulma, aynı zamanda bir çatlagın baslaması ve büyümesi yada var olan bir kusurun, parçanın iki yada daha fazla parçaya ayrılması gibi kritik bir boyuta ulasana dek büyümesi olarak düsünülebilir. Bütün metalik hasarın %90 gibi büyük bir kısmını olusturması nedeniyle, yorulma kavramı büyük bir önem arz etmektedir. Bilgisayar Destekli Mühendislik(CAE) sayesinde, ürün ömrü artırabilirken, prototip ve test maliyetleri de önemli ölçüde düsürülebilmektedir. Bu durum ürünün olusturulma ve üretilme süreçlerini hızlandırmaktadır. Yapılan çalısmada; süspansiyon sistemlerinde bulunan salıncak kolu modeli CATIA V4 programı ile olusturulmus, model üzerindeki degisiklikler CATIAV5 programı ile yapılmıs, sonlu elemanlar modeli ANSYS altında hazırlanıp sınır sartları da tanımlanarak gerilmeler elde edilip ANSYS Fatigue Tool arayüzü ile yorulma analizleri yapılmıstır.
In this study has been performed fatigue analysis of wishbone which is a part of suspension systems. Fatigue may be defined as a failure under a repeated or varying load which never reaches a level sufficient to cause failure in a single application. At the same time fatigue is known crack initiation and growth or growing an existing defect and to reach a critical size which cause a failure on a part. Fatigue is a very important concept which is a reason of all metallical failure of %90. The products life can be increased with CAE systems. Also, the cost of prototypes and tests can be decreased using CAE systems. So, the product design and manufacturing process is faster than the traditional systems. In this study has been performed fatigue analysis of lower arm which located in vehicle suspension systems. The model designed in CatiaV4, modificated in Catia V5. The finite element model was prepared and solved in ANSYS WB.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3206
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202305.pdf2.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons