Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3199
Title: Gebelerde ve oral kontraseptiv kullanan kadınlarda, estradiol düzeyleriyle lipid profilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the relationship between estradiol levels and lipid profiles in pregnant women and women using oral contraceptives
Authors: Güler, Asuman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyokimya Anabilim dalı.
Keywords: Gebelik
Pregnancy
Lipidler
Lipids
Östradiol
Estradiol
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güler, A. (1985). Gebelerde ve oral kontraseptiv kullanan kadınlarda, estradiol düzeyleriyle lipid profilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Seks steroidlerinden birisi olan estradiolün lipid metabolizması üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yaptı ğımız bu araştırmada elde ettiğimiz sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1 - Estradiol değerleri gebelerde oldukça varyasyon göstermekle beraber genel olarak kontrol grubuna nazaran çek daha yüksek, 20-25 katı düzeylerde bulundu. Oral kontraseptiv kullanan grupta ise estradiol değerleri nispeten, daha azalmış olarak saptandı. 2 - Gruplar lipid parametreleri yönünden değerlendirildiği zaman, gebe grubunda TIDL-kolesterol ve HDL-fosfolipid dahil olmak üzere bütün lipid parametrelerinde bariz bir artış gözlendi.Oral kontraseptiv kullanan grupta ise lipid parametrelerinden yalnızca total kolesterol, total trigliserit ve LDL-kolesterol değerlerinde kontrol grubuna nazaran bariz bir artıp, buna karşılık FTL-fosfolipid değerinde bir azalma mevcuttu. 3 - HDL- kol e sterol ve HDL-fosfc lipid değerleri ile atheroskleroz arasındaki negatif ilişki ele alındığı ve bu değerlerin HDL miktarını kantitatif olarak temsil ettiği, HDL-fosfo lipidinde bu yönde daha fazla değer taşıdığı göz önüne alınacak olursa, gebe grubunda tüm lipid parametrelerindeki artışa rağmen atheroskleroz riskinin yükselmediğini, oral kontraseptiv kullananlarda ise bu riskin arttığı söylenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3199
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080778.pdf
  Until 2099-12-31
3.86 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons