Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3195
Title: Kronik bel ağrısı olan hastalarda pilates ve lomber stabilizasyon egzersizlerinin etkinliğinin karşılaştırılması
Other Titles: The comparison of efficiency of pilates and lomber stabilisation exercises on patients with chronic low back pain
Authors: İnceoğlu, Lale Altan
Gökmen, Neşe Eroğlu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Bel ağrısı
Core stabilizasyon
Egzersiz
Pilates
Low back pain
Core stability
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökmen, N. E. (2015). Kronik bel ağrısı olan hastalarda pilates ve lomber stabilizasyon egzersizlerinin etkinliğinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda kronik bel ağrısı (KBA) olan hastalarda Pilates ve core stabilizasyon egzersizlerinin etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu randomize tek kör çalışmaya 25-65 yaş arası kronik bel ağrılı 50 hasta dahil edildi. Hastalar kura yöntemiyle iki gruba ayrıldı. İlk gruba (n=25) 12 hafta boyunca gözetim eşliğinde haftada 2 kez birer saat Pilates egzersizleri yaptırılırdı. İkinci gruba (n=25) lomber stabilizasyon egzersizleri gösterildi ve daha sonra ev egzersiz programı 12 hafta boyunca yine haftada 2 kez 1 saat şeklinde uygulandı. Değerlendirmeler tedavinin başlangıcında, tedavi başladıktan sonraki 3. ve 6. ayda ağrı için VAS (Vizüel analog skala), dizabilite için Roland Morris Dizabilite Anketi, Oswestry Dizabilite İndeksi ve Short Form-36 (SF-36) kullanılarak yapıldı. Çalışmayı her iki gruptan da 21 hasta tamamladı. Her iki grupta da SF-Emosyonel rol kısıtlanması (SF-ERK) hariç tüm parametrelerde 3. ve 6. ayda anlamlı iyileşme gözlendi. Gruplar arası karşılaştırma Pilates egzersizlerinin hareketle olan ağrıda (HVAS) ve 3. ayda SF-36'nın genel sağlık (GS) ve mental sağlık (MS), 6. ayda fiziksel fonksiyon (FF) parametrelerinde daha etkili olduğunu ortaya koydu. Her iki grupta da ağrı artışı ya da sakatlık nedeniyle çalışmadan ayrılan olmadı. Pilates egzersizleri daha önceki birçok çalışmayla uyumlu olarak KBA'da etkili ve güvenli bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçlarına dayanarak ev egzersizi şeklinde verilen core stabilizasyon egzersizlerini de etkili, ucuz ve kolay uygulanabilir bir egzersiz tipi olarak hastalara önerilebiliriz.
Our study was aimed to compare the efficiency of Pilates and core stabilisation exercise on patients with chronic low back pain. Fifty patients with chronic low back pain who are aged between 25-65 were included in this randomized single-blind clinical trial. The participants were randomly assigned into two groups. The first group (n=25) received Pilates exercises for an hour twice a week during 12 weeks. The second group (n=25) were first instructed about the stabilization exercises and then performed those at home for an hour twice a week during the period of 12 weeks. The evaluation was done using Visual Analog Scale (VAS) for pain, Roland Morris Disability Questionnaire, Oswestry Disability Index and Short Form-36 (SF-36) for disability at the beginning and at the third and sixth month following the start of the programme. wenty-one participants in each group completed the trial. In each group significant improvement at third month and sixth month was observed in all parameters, except for SF-36 emotional role limitations. The comparison of the groups revealed that Pilates exercises was more efficient on pain during motion and on the items of general health (GH) and mental health (MH) at third month and physical function (PF) at sixth month. No patient left the trial due to injury or increasing pain in either group. Pilates excersises were found to be efficient and safe in treatment of chronic low back pain, corroborating several previous studies. We may also suggest core stabilization home exercises as an efficient, inexpensive, and convenient exercise modality for these patients in accordance with the results obtained in our study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3195
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415067.pdf4.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons