Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3194
Title: Spontan ve indüksiyonlu travay olgularında plazma beta-endorfin düzeyleri
Other Titles: Plasma beta-endorphin levels in spontaneous and induction labor
Authors: Erdoğan, Eftal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Endorfinler
Endorphins
Plazma
Plasma
Gebelik
Pregnancy
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, E. (1985). Spontan ve indüksiyonlu travay olgularında plazma beta-endorfin düzeyleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Spontan olarak travaya giron ve indüksiyonla travaya sokulan olguların plazma B-EP düzeyleri arasındaki ilişkiyi v© ayrıca plazma S-EP düzeyleri ile travay süresi, Apgar Skoru ve doğum ağırlığı gibi obstetrikal parametreler arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla bu çalışmayı yaptık. Ağustos-1984-Ocak 1935 tarihleri arasında antenatal kontrollerini yaptığımız, doğum için kliniğimize başvuran gebelerden 29 olgu bu çalışmanın kapsamına alınmıştır. Bu gebelerden 13» U spontan ağrıları başlayarak, geriye kalan 16 gebe ise ağrısız olarak kliniğe müracaat etmiştir. 16 gebeye çeşitli nedenlerden dolayı (erken menforan rüptürU,miad aşımı,oksitosm hassasi yet testi uygulanması ve daha sonra indüksiyonla devam edilmesi) indükı- siyon uygulanarak doğumları gerçekleştirilmiştir. Her olgudan; -Gebeliğin 38-39.cu haftasında, (travay öncesi) - Collum 3 cm iken -Collum tam açık (10 cm) iken, -Plasentanın doğumundan hemen sonra olmak üzere 4 defa kan örneği alınmıştır.Plasentanın doğumunu takiben alman kan örneklerinde tesbit edilen plazma [Ü-EP düzeyleri, her iki gruptada collumun tam açık olduğu döneme göre düşüşler göstermektedir. Bu azalış indüksiyonlu grupta istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur» Spontan ve indüksiyonlu travay olgularının bu dönemdeki plazma p*EP düzeyleri karşılaştırıldığında indüksiyonlu travay grubunda anlamlı bir azalmanın olduğu saptanmıştır* Plazma p-EP düzeyleri ile travay süresi, I.dakika Apgar Skoru ve doğum ağırlığı arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3194
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080959.pdf
  Until 2099-12-31
1.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons