Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3189
Title: Mitral darlığı olgularında ekokardiyografinin önemi ve komissurotomi öncesi ve sonrası bulgularının karşılaştırılması
Other Titles: The importance of echocardiography in patients with mitral stenosis and comparison of findings before and after commissurotomy
Authors: Aydınlar, Ali
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Ekokardiyografi
Echocardiography
Mitral kapak stenozu
Mitral valve stenosis
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydınlar, A. (1985). Mitral darlığı olgularında ekokardiyografinin önemi ve komissurotomi öncesi ve sonrası bulgularının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Mitral darlığı bulunduğu için komissurotomi endikasyonu konan 20 olguda, ameliyat öncesi ve sonrası ekokardiyogram, karotis trasesi, fonokardiyogram ve EI33 simultan olarak çekildi. Aynı tetkikler kontrol grubunu oluşturan 20 olguda da yapıldı. Sonuç olarak C-E yükseldiği, D-E ve E-P segmenti değerlerinin mitral darlıklı olgulardaki değişimi normal olgulara göre anlamlı bulundu (p<^0.001, p«£0.001, p<^0.00l). Ameliyat öncesi C-E yüksekliği, D-E ve E-F segmenti buğuları ile ameliyat sonrası bulguları karşılaştırıldığında bu üç değerde de anlamlı yükselmeler bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3189
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080974.pdf
  Until 2099-12-31
5.67 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons