Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3186
Title: Yüzeyel mesane tümörlerinin lokal anestezi altında transuretral rezeksiyonu
Other Titles: Transurethral resection of superficial bladder tumors under local anesthesia
Authors: Turgut, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Mesane neoplazmları
Urinary bladder neoplasms
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turgut, A. (1986). Yüzeyel mesane tümörlerinin lokal anestezi altında transuretral rezeksiyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Eylül 1984- Mayis 1986 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve daha önce yüzeysel mesane tümörü tanısı ile T.U.R. yapılmış olguların otuz yedisinde yapılan sistoskopik kontrolde küçük çaplı papiller tümör yinelemesi görüldü. Bu olguların on yedisinde, lokal anestezi altında, trans- uretral tümör rezeksiyonu yapıldı. Yirmi olgudan oluşan kontrol grubundaki benzer tümoral oluşumlara spinal veya genel anestezi altında transuretral tümör rezeksiyonu uygulandı. Çalışma kapsamına giren iki grupta, bir yıllık gözlem sonunda, sağıtım sonuçları değerlendirildi. Lokal anestezi altında transuretral tümör rezeksiyonunun uygulanabilirliğini, üstünlüklerini ve diğer anestezi yöntemleri ile yapılan T.U.R. kadar etkin bir yöntem olduğunu saptadık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3186
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080592.pdf
  Until 2099-12-31
990.05 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons