Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3186
Başlık: Yüzeyel mesane tümörlerinin lokal anestezi altında transuretral rezeksiyonu
Diğer Başlıklar: Transurethral resection of superficial bladder tumors under local anesthesia
Yazarlar: Turgut, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mesane neoplazmları
Urinary bladder neoplasms
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Turgut, A. (1986). Yüzeyel mesane tümörlerinin lokal anestezi altında transuretral rezeksiyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Eylül 1984- Mayis 1986 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve daha önce yüzeysel mesane tümörü tanısı ile T.U.R. yapılmış olguların otuz yedisinde yapılan sistoskopik kontrolde küçük çaplı papiller tümör yinelemesi görüldü. Bu olguların on yedisinde, lokal anestezi altında, trans- uretral tümör rezeksiyonu yapıldı. Yirmi olgudan oluşan kontrol grubundaki benzer tümoral oluşumlara spinal veya genel anestezi altında transuretral tümör rezeksiyonu uygulandı. Çalışma kapsamına giren iki grupta, bir yıllık gözlem sonunda, sağıtım sonuçları değerlendirildi. Lokal anestezi altında transuretral tümör rezeksiyonunun uygulanabilirliğini, üstünlüklerini ve diğer anestezi yöntemleri ile yapılan T.U.R. kadar etkin bir yöntem olduğunu saptadık.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3186
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
080592.pdf
  A kadar 2099-12-31
990.05 kBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons