Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3184
Title: Sağlıklı kişilerde direkt aglütinasyon testi ve kompleman fiksasyon testi ile T gondii antikorlarının araştırılması
Other Titles: Investigation of T gondii antibodies by direct agglutination test and complement fixation test in healthy subjects
Authors: Engin, Letafet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Aglütinasyon
Agglutination
Kompleman fiksasyon testleri
Complement fixation tests
Toksoplazmoz
Toxoplasmosis
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, L. (1986). Sağlıklı kişilerde direkt aglütinasyon testi ve kompleman fiksasyon testi ile T gondii antikorlarının araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Sağlıklı kişilerden aldığımız 400 serum örneğinde direkt aglütinasyon testi (DAT) ile 233 W 58,25) olguda pozitif, 167 (# 41*75) olguda negatif sonuç alınmıştır. 233 pozitif serumun 2-mercaptoethanol (2MB) ile muamele sinden sonra 28 (# 12) vakada yalancı pozitifliğin sözkonusu ol duğu anlaşılmıştır. 400 serum örneğine kompleman fiksasyon testi (CFT) uygu ladığımızda 107 (# 26.75) olguda pozitif, 293 (# 73.25) olguda ne gatif sonuç alınmıştır. DAT ile pozitif bulunan vakalar çağrıldığında bir olgu haricinde patolojik bulguya rastlanmadı. Bu durum erişkinde tok- soplazmozisin büyük bir çoğunlukla subklinik enfeksiyon yaptığını doğrular mahiyetteydi. 47 olgunun birinci ve ikinci serum örnekleri birlikte de ğerlendirildiğinde üçte bir oranında yanılgıya düşülebileceği ka nısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3184
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080636.pdf
  Until 2099-12-31
2.01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons