Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3182
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDora, Umur-
dc.date.accessioned2019-12-16T07:23:57Z-
dc.date.available2019-12-16T07:23:57Z-
dc.date.issued1986-
dc.identifier.citationDora, U. (1986). Kronik hemodiyaliz programındaki kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülen sekonder hiperparatiroidizm üzerine yüksek kalsiyumlu diyet ve cholecalciferolün etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3182-
dc.description.abstractBu çalışma Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı hemodiyaliz ünitesinde 1-5 yıl süre ile ortalama haftada iki gün 4'er saat düzenli hemodiyaliz tedavisi uygulanan 12-60 yaşları arasındaki 21 kronik böbrek yetersizlikli hastada sekonder hiperparatiroidizmin laboratuvar bulguları üzerine yüksek kalsiyum içerikli gıdaların tek başı na ve ChDİecalcif erol (vit.D^) ile birlikte kullanılmasının etkileri araştırılmıştır. Serum parathormon, kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyi parametre olarak kullanılan ve bir birini izleyen Uç dönemde yapılan çalışmanın birinci dönemin de hastalar yüksek kalsiyum içeren gıdalar ve Mit. D., verilme den izlenmiş, 2. dönemde yüksek elementer kalsiyum içerikli gıdalar + Aluminium Hidroksid 1 ay süre ile uygulanmış, 3. dönem de ise hastalara yüksek elementer kalsiyum içeren gıdalar + Alu minium hidroksid verilmeye devam edilmiş ve ek alarak 1 ay sü-- 30 - re ile haftada 3DD.DDD IU. cholecalcif erol parenteral uygu lanmıştır. TedEvinin sonuçlarını şeyle özetlemek mümkündür: 1. dönemde ortalama 3.7+1.71 ng /mi olan serum PTH düzeyi 2. dönemde 3.11 + 3 ng /mi ve 3. dönemde 3.60 +1.8*» ng / mi olarak bulunmuştur. 1. dönemde ortalama 9.63+1.39 mg /di olan serum kal- eiyum düzeyi 2. dönemde 10.72+0.8 mg/dl, 3. dönemde ise 10.75+1.08 mg/dl olarak bulunmuştur. 1. dönemde ortalama 333.09 + 325.37 IU/L olan alkalen fosfataz düzeyi 2. dönemde 304.57+286.17 IU/L, 3. dönemde ise 309.25 + 289.76 IU/L olarak bulunmuştur. 1. dönemde ortalama 6.23 + 2.08 mg/dl olan fosfor düzeyi 2. dönemde 4.23+0.98 mg/dl, 3. dönemde ise 5.09+1.84 mg/dl olarak bulunmuştur.tr_TR
dc.format.extent35 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBöbrek yetmezliğitr_TR
dc.subjectKidney failureen_US
dc.subjectDiyettr_TR
dc.subjectDieten_US
dc.subjectHiperparatiroidizmtr_TR
dc.subjectHyperparathyroidismen_US
dc.subjectKalsiyumtr_TR
dc.subjectCalciumen_US
dc.subjectKolekalsiferoltr_TR
dc.subjectCholecalciferolen_US
dc.titleKronik hemodiyaliz programındaki kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülen sekonder hiperparatiroidizm üzerine yüksek kalsiyumlu diyet ve cholecalciferolün etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of high-calcium diet and cholecalciferol on secondary hyperparathyroidism in patients with chronic renal failure in a chronic hemodialysis programen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080655.pdf
  Until 2099-12-31
887.49 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons