Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3180
Title: Değişici epitel hücreli mesane kanserinin malignite derecesi ve prognozunun belirlenmesinde romatoid faktörünün önemi
Other Titles: The importance of rheumatoid factor in determining the degree of malignancy and prognosis of different epithelial cell bladder cancer
Authors: Yıldız, Adnan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Mesane neoplazmları
Urinary bladder neoplasms
Prognoz
Prognosis
Romatoid faktör
Rheumatoid factor
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, A. (1986). Değişici epitel hücreli mesane kanserinin malignite derecesi ve prognozunun belirlenmesinde romatoid faktörünün önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ağustos 1984 ile Nisan 1986 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda değişici epitel hücreli mesane kanserli 40, mesane dışı ürogenital sistem maligni- teli 24 ve malignite dışı ürogenital sistem hastalığı saptanan 51, toplam 115 olgu R.F. aktivitesi yönünden değerlendirildi. Tüm olgularda Latex lam aglütinasyon yöntemi ile R.F. arandı. Ayrıca R.F. olumlu bulunan mesane kanseri olgularında titrasyon çalışması yapıldı. R.F. aktivitesinin olumluluk oranı mesane kanseri olgularında yüksek, diğer ürogenital sistem hastalıklarında düşük oranlarda bulundu. R.F. aktivitesinin olumluluk oranı, mesane kanserinin malignite derecesiyle ilişkiliydi. R.F. aktivitesi olumlu bulunan olgularla, olumsuz bulunan olguların birinci, ikinci veya üçüncü sistoskopik kontrollerinde saptanan yineleme oranları istatistiki olarak karşılaştırıldığında R.F.'nin prognostik bir değer olarak önemi vurgulandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3180
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080591.pdf
  Until 2099-12-31
1.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons