Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3176
Title: Bursa Uludağ yöresi ağ ören örümceklerinin (Arachnida, Araneae) sistematik yönden incelenmesi
Other Titles: Systematics of the orb weaver spiders (Arachnida, Araneae) of Uludağ mountain (Bursa)
Authors: Uğurtaş, İsmail H.
Kaya, Rahşen S.
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Örümcek
Araneae
Sistematik
Uludağ
Bursa
Spider
Systematics
Issue Date: 1-May-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, R. S. (2008). Bursa Uludağ yöresi ağ ören örümceklerinin (Arachnida, Araneae) sistematik yönden incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, 2002-2007 yılları arasında Uludağ'dan toplam 204 örnekleme alanından toplanan 12 ağ ören örümcek familyasına ait 54 tür tespit edilmiştir. Segestria senoculata (Linnaeus, 1758), Neriene radiata (Walckenaer, 1842), Metellina mengei (Blackwall, 1870), Dictyna major Menge, 1869 ve Dictyna uncinata Thorell, 1856 Türkiye faunası için yeni kayıttır.Tespit edilen taksonlara ait teşhis anahtarları verilmiş, türlerin tanımları yapılmış, örneklere ait epijin ve erkek palplerinin özgün şekilleri çizilmiş, türlerin dünyada ve Türkiye'deki yayılışları verilmiştir.
In the period between 2002 and 2007, 54 species belonging to 12 web spinning spider families collected from Uludağ Mountain were identified. Of these, Segestria senoculata (Linnaeus, 1758), Neriene radiata (Walckenaer, 1842), Metellina mengei (Blackwall, 1870), Dictyna major Menge, 1869 and Dictyna uncinata Thorell, 1856 are new records for the Turkish spider fauna.The description of morphological characters, drawings of epigyne and male palp of spiders, distributions on Turkey and the world of all identified taxa were given, and identification keys for each taxa have been arranged.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3176
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255199.pdf7.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons