Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3170
Title: % 70 hepatektomi yapılmış sıçanlarda eksternal biliyer drenajın ve enginar ekstresinin karaciğer rejenerasyonuna etkisi
Other Titles: The effects of the external biliary drainage and the artichoke extract on liver regeneration on the rats that underwent 70% hepatectomy
Authors: Özen, Yılmaz
Gökçe, Erhan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Biliyer drenaj
Karaciğer rejenerasyonu
Enginar
Biliary drainage
Liver regeneration
Artichoke
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökçe, E. (2012). % 70 hepatektomi yapılmış sıçanlarda eksternal biliyer drenajın ve enginar ekstresinin karaciğer rejenerasyonuna etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Eksternal biliyer drenaj, ameliyat öncesi drenaj amacıyla kullanılabildiği gibi tümöre bağlı karaciğer rezeksiyonu sonrası ve canlı donör karaciğer transplantında biliyer drenaj amaçlı veya safra yolu komplikasyonlarını azaltmak amacıyla da kullanılan bir yöntemdir. Ancak yapılan az sayıda çalışmada eksternal biliyer drenajın karaciğer rejenerasyonunu özellikle erken dönemde bozduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada karaciğer rezeksiyonu ile eş zamanlı yapılan eksternal biliyer drenajın karaciğer rejenerasyonuna olan etkisi, ayrıca özellikle son yıllarda bu hastalar tarafından sıklıkla kullanılan enginar lif ekstresi kapsüllerinin rejenerasyona olan katkısı araştırıldı. Kırksekiz adet dişi Sprague-Dawley tipi sıçan 4 gruba ayrıldı. 1. Kontrol grubu: sadece %70 hepatektomi yapıldı. 2. Enginar ekstresi grubu: %70 hepatektomi yapıldı ve enginar ekstresi verildi. 3. Biliyer drenaj grubu: %70 hepatektomi ile beraber eksternal biliyer drenaj yapıldı. 4. Biliyer drenaj+enginar ekstresi grubu: %70 hepatektomi ile beraber eksternal bilyer drenaj yapıldı ve enginar ekstresi verildi. Enginar ekstresi oral gavaj şeklinde verildi. 3. ve 7. günlerde karaciğer rejenerasyonu Ki-67 proliferasyon indeksine bakılarak değerlendirildi. Bütün gruplarda 3. günde karaciğer rejenerasyonun çok daha yoğun olduğu, 7. günde karaciğer rejenerasyonunun istatiksel olarak ileri derecede azaldığını gördük. Ancak hem 3. gün hem de 7. gün sonuçlarına baktığımızda eksternal biliyer drenajın ve enginar lif ekstresinin karaciğer rejenerasyonuna olumlu ya da olumsuz bir etkisi görülmedi. Bu sonuçla sağlam karaciğerde, karaciğer rezeksiyonu ile eş zamanlı olarak yapılan eksternal biliyer drenajın karaciğer rejenerasyonuna olumsuz etkisi olmadığı sonucuna ulaşıldı. Ayrıca hastalar tarafından kullanılan enginar lif ekstresi kapsüllerininde önerilen dozda karaciğer rejenerasyonuna etkisi olmadığı görüldü.
Just as external biliary drainage is used for the purposes of drainage before surgery; it is also a method that is used after liver resection associated with tumor and as a biliary drainage during the living donor liver transplants or to reduce the biliary tract complications. However, in few studies conducted, it was reported that the external biliary drainage impeded the liver regeneration especially in early periods. In this study, the affects of the external biliary drainage on the liver regeneration which is simultaneously performed with liver resection along with the contribution that the artichoke leaf extract capsules has on regeneration, which are frequently being used by these patients especially in recent years were investigated. Forty eight Sprague-Dawley rats were divided into 4 groups. 1. Control group: only 70% hepatectomy was performed. 2. Artichoke extract group: artichoke extract was administered following 70% hepatectomy. 3. Biliary drainage group: 70% hepatectomy and concomitant external biliary drainage. 4. Biliary drainage + artichoke extract group: 70% hepatectomy and concomitant external biliary drainage followed by artichoke extract administration. Artichoke extract was administered as oral gavage. Liver regeneration was tested on 3rd and 7th days of procedure by Ki-67 proliferation index. It was observed that, in all the groups liver regeneration was much more intense on the 3rd day and there was a statistically significant decrease on the 7th day. However, when we examined the results of both the 3rd and the 7th days, neither positive nor negative impacts of the external biliary drainage and the artichoke leaf extract had on liver regeneration were observed. With this result, it was concluded that the external biliary drainage performed simultaneously with the liver resection on a healthy liver did not have any negative effects on liver regeneration. In addition, it also was observed that the artichoke leaf extract capsules taken by the patients in recommended dosage did not have any effects on the liver regeneration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3170
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314541.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons