Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3165
Title: Akut serebravasküler hastalıklarda BOS ve serumda beta- endorfin konsantrasyon değişmeleri
Other Titles: Changes in CSF and serum beta-endorphin concentration in acute cerebravascular diseases
Authors: Zarifoğlu, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Serebrovasküler bozukluklar
Cerebrovascular disorders
Nöropeptidler
Neuropeptides
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zarifoğlu, M. (1985). Akut serebravasküler hastalıklarda BOS ve serumda beta-endorfin konsantrasyon değişmeleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada 20 'si tromboembolik 10'u hemorajik top lam 30 akut serebrovasküler hastalık vak' asında 1. ve 10. günlerde BOS ve serumlarında beta-endorfin benzeri aktivite düzeyleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar literatürde bildirilen bulgular la karşılaştırılmıştır. Her iki hasta gurubunda BOS ve se rumlarında beta-endorfin benzeri aktivite düzeylerinde normale göre bir artma bulunamamıştır. Bulgularımız serebrovasküler hastalıkların fizyopatolojisinde beta-endorfinin rolü olabileceği görüşünü desteklememiş, konunun ileri çalışmalar gerektirdiği sonucuna varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3165
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080734.pdf
  Until 2099-12-31
1.17 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons