Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3158
Başlık: Suprapubik ultrasonografik muayene ile prostat ağırlığının saptanması
Diğer Başlıklar: Determination of prostate weight by suprapubic ultrasonographic examination
Yazarlar: Kaya, Artun
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Prostat
Prostate
Yayın Tarihi: 1986
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kaya, A. (1986). Suprapubik ultrasonografik muayene ile prostat ağırlığının saptanması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Şubat 1984-Mayıs 1985 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına rostatizm yakınmaları nedeniyle başvuran ve B.P.H. tanısı ile ameliyat edilmek üzere yatırılan otuz olguda suprapubik ultrasonogram! ile prostatın ağırlığı saptandı. Bu yöntemle görüntülenen prostat adenornunun en büyük üç boyutu ölçülerek Walz'in formülü (axbxcx0.5) yardımıyla ağırlığı hesaplandı. Elde edilen değerler ameliyatla çıkartılan spesmenlerin ağırlığı ile karşılaştırılarak suprapubik ultrasonografik yöntemin değeri tartışıldı. Hesaplanan ve ölçülen değerler arasında kuvvetli ve pozitif bir ilişki bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3158
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
080640.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.68 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons