Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3154
Title: Karın kesilerinin kapatılmasında vicryl ile bir klinik çalışma
Other Titles: A clinical study with vicryl for closure of abdominal incisions
Authors: İşler, Osman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Karın
Abdomen
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İşler, O. (1986). Karın kesilerinin kapatılmasında vicryl ile bir klinik çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız, Mart 1904-Aralık 1905 arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kliniğinde karın ameliyatı yapılan 254 hasta dahil adildi. Karın kapatılmasında, 110 olguda ipek ile tek-tek, 144 olguda vicryl ile devamlı kapama yöntemi uygulandı. Hastalar yattıkları süre içerisinde erken komplikasyonlar yönün den, ameliyattan sonra 1», 3., ve 6. aylarda geç komplikasyonlar yönünden izlendiler. Gelişen yara komplikasyonları açısından, ipek ve vicryl grubu arasında vücut yapısı, kesi tipi, ameliyatı kategorisine göre farklılık olup olmadığı araştırıldı. Çalışmamızda, erken ve geç komplikasyonların vicryl grubunda daha az olduğu ortaya çıktı. Uygulama kolaylığı, kısa zaman alması ve yara komplikasyonların daha az görülmesi nedeniyle vicryl ile devamlı karın kapatma yönteminin, ipek ilo tek-tek kapatma yöntemine göre daha üstün olduğunu saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3154
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
080639.pdf
  Until 2099-12-31
1.57 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons