Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3148
Title: Punta kaynağı seçimini kolaylaştırma amaçlı bir uzman sistem yazılımının geliştirilmesi
Other Titles: Developing software about spot welding
Authors: Çakır, Cemal
Taşçıkar, Korhan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Punta kaynağı
Veritabanı
Bilgisayar teknolojisi
Programlama
Spot welding
Database
Computer technology
Programming
Issue Date: 22-Oct-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Taşçıkar, K. (2009). Punta kaynağı seçimini kolaylaştırma amaçlı bir uzman sistem yazılımının geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde mühendislik problemlerinin çözümünde bilgisayar yazılımlarından yoğun olarak yararlanılmaktadır. Bu projede punta kaynağı tasarımını kolaylaştıran bir yazılımın hazırlanması hedeflenmiştir. Punta kaynağı ile ilgili bilgilerin tutulduğu bu yazılım projesi boyut, maliyet gibi birçok unsuru göz önünde bulundurarak o alana en uygun punta kaynağı seçimini yapmaktadır. Dolayısı ile mümkün olduğu kadar çok sayıda parçayı bütün özellikleri ile tanımak ve gerektiğinde bazı sorgulamalar yaparak bir liste oluşturabilmek çok önemlidir. Bilgisayar teknolojilerinin hayatımızın her aşamasına girdiği şu yıllarda, bu tip sorgulamalar bilgisayar ortamında oluşturulacak bir veritabanı ile daha kapsamlı, etkili ve kolay şekilde yapılabilir. En temel açıklamasıyla bir veritabanı, bilgisayarda bilgilerin belirli bir mantıksal düzen içinde saklandığı dosyalar kümesidir. Bu çalışmanın amacı punta kaynağına özgü bilgilerin saklandığı, gösterildiği, sorgulanabildiği ve gerektiği durumlarda yeni bilgilerin girilebildiği bir bilgisayar programı yaratmaktır Çalışma, veritabanı kullanıcı ara yüzü programının geliştirilmesi ve punta kaynağına özgü bilgilerin veritabanına konulması basamaklarından oluşmaktadır. Bu yazılımın en önemli özellikleri, başka programlarda hazırlanan çizimleri, kendi çizim editörü ile gösterip, üzerinde gerekli işlemlerin yapılabilmesi ve en uygun punta kaynağı seçimini gerçekleştirmesidir.
Recently, computer softwares have been used intensively in order to solve engineering problems. The present study aims to create a software to make the design of spot welding easier. This project, which records the information related to spot welding, manages to chose the most appropriate spot welding by taking the size, cost and etc into consideration. Therefore, it is crucial to identify as much parts as possible with all their features, and to form a list by investigating some necessary points. In the present time, in which computer technologies seem to have an influence on every phase of our lives, these points can be investigated more comprehensively and easily through a computer based database. As a clear and simple explanation, database is an integrated collection of records or files consolidated into a common pool that provides data for many applications. This study aims to create a computer software in which information related to spot welding can be hidden, shown or investigated and in necessary cases new information can be entered. The present study includes the steps for developing database user interface and entering the information related to spot welding in the database. The most important features of this software are those; it shows the drawings which are prepared by another programs with its own drawing editor and allows to do necessary operations and it also manages to chose the most appropriate spot welding.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3148
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246446.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons