Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3142
Title: Afganistan’ın Faryab ili örneğinde klasik İslamî medreseler ve Arapça eğitimi
Other Titles: Classical Islamic medrases and Arabic education in Afghanistan, example of Faryab province
Authors: Şahin, Şener
Esmail, Mohammad Aassef
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belâgatı Bilim Dalı.
Keywords: İslâmî ilimler
Islamic sciences
Klasik İslâmî medreseler
Arapça
Eğitim-öğretim
Afganistan
Ders kitapları ve müellifleri
Classical Islamic Madrasas
Arabic
Education
Afghanistan
Curriculum
Authors
Issue Date: 29-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Esmail, M. A. (2019). Afganistan’ın Faryab ili örneğinde klasik İslamî medreseler ve Arapça eğitimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Afganistan İslâm cumhuriyetinin maarif tarihine baktığımızda bu ülkede çeşitli eğitim öğretim kurumlarının olduğunu görürüz. Bu eğitim kurumlarının en önemlilerinden biri de tarihi İslamiyet’in ilk yıllarına dayanan medreselerdir. Bu araştırma, özü ve amacı itibariyla Afganistan’ın Faryab ilinde bugüne kadar eğitim faaliyetlerini devam ettiren klasik İslâmî medreseleri, bu medreselerde okutulan İslâmî ilimleri ve Arapçayı konu edinmektedir. Bu çalışmanın konusu olan medreselerin tarihî ve fizikî durumları gibi hususlarla ilgili malumatlar, gözlem ve bilir kişilerle yapılan mülakatlar yoluyla elde edilmiştir.
When we look at the educational history of the Islamic Republic of Afghanistan, we see that there are various educational institutions in the country. One of the most important of these educational institutions is the madrasa. The history of the madrasas is old as the Islamic date. Essence and purpose of this research, focuses on classical Islamic madrasas, the Islamic sciences taught in these madrasas and Arabic, which have been continuing their educational activities in the Faryab province of Afghanistan.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3142
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701528053.pdf1.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons