Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3129
Title: Adi fiğ (Vicia sativa L.)’de ekim zamanlarının ot ve tane verimi üzerine etkileri
Other Titles: Effect of sowing dates on forage and seed yields in common vetch (Vicia sativa L.)
Authors: Hakyemez, Basri Hakan
Keywords: Adi fiğ
Vicia sativa L.
Ekim zamanı
Verim
Common vetch
Sowing date
Yield
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hakyemez, B. H. (2006). "Adi fiğ (Vicia sativa L.)’de ekim zamanlarının ot ve tane verimi üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 47-55.
Abstract: Bu araştırma Çanakkale-Ezine ekolojik koşullarında, adi fiğ için en uygun ekim zamanının belirlenmesi amacıyla 2003-2005 yılları arasında çiftçi şartlarında yürütülmüştür. Araştırmada, beş kışlık (Ekimin ikinci yarısı, Kasımın ilk yarısı, Kasımın ikinci yarısı, Aralığın ilk yarısı, Aralığın ikinci yarısı) ve bir yazlık (Mart sonu) olmak üzere altı ekim zamanı ele alınmıştır. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede yaş ot, kuru madde ve tohum verimleri ile protein verimleri değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre en yüksek ot ve otta protein verimleri Ekim sonundan Kasım ortasına kadar yapılan kışlık ekimlerden elde edilmiştir. Tohum ve tohumda protein verimleri bakımından kışlık ekimler arasında bir farklılık görülmemiştir. Çalışmada tohum ve ot üretimi için ekimlerin kışlık olarak yapılması gerektiği belirlenmiştir.
This study was conducted to investigate the most suitable sowing date for vetch during 2003-2005 in the ecological conditions of ÇanakkaleEzine. Fall sowings were made at five different dates in approximately 15 day intervals from mid October to mid December and at the end of March for spring sowing. The study was planned in randomized block design with three replications and forage yield, dry matter yield, seed yield and protein yields were determined. According to the results, the sowing dates from the end of October to mid-November had the highest forage and forage protein yields. There were no significant differences between winter dates in seed and seed protein yields. It is suggested that common vetch should be sown during the winter period for seed and forage production.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154049
http://hdl.handle.net/11452/3129
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_5.pdf202.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons