Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3128
Title: Bazı şeker mısır (Zea mays saccharata Sturt) genotiplerinin Harran Ovası koşullarında verim karakteristiklerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of yield characteristics of some sweet corn (Zea mays saccharata Sturt) genotypes under Harran Plain conditions
Authors: Öktem, Abdullah
Öktem, A. Gülgün
Keywords: Şeker mısır
Taze koçan verimi
Verim bileşenleri
Harran Ovası
Sweet corn
Fresh ear yield
Yield characteristics
Harran Plain
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öktem, A. ve Öktem, A. G. "Bazı şeker mısır (Zea mays saccharata Sturt) genotiplerinin Harran Ovası koşullarında verim karakteristiklerinin belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 33-46.
Abstract: Şeker mısırın Türkiye’de önemi ve tüketimi hızla artmaktadır. Bu çalışmada şeker mısırın Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetiştirilme imkanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme 2003 ve 2004 yıllarında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Arazisinde yürütülmüştür. Sekiz adet hibrit şeker mısır çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Araştırmanın her iki yılında da incelenen özellikler bakımından çeşitler arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar saptanmıştır. İki yılın ortalama sonuçlarına göre; taze koçan verimi 838.5 (Secerac) ile 1637 kg/da (Vega) arasında, tek koçan ağırlığı 182.0 g (Jubilee) ile 251.7 g (Vega), koçan uzunluğu 17.25 cm (Secerac) ile 23.33 cm (Lincoln), koçan çapı 37.87 mm (Jubilee) ile 47.45 mm (Martha), koçanda tane sayısı 531.3 (Secerac) ile 749.9 adet/koçan (GH-2547), bitki boyu 168.2 cm (Secerac) ile 206.8 cm (GH-2547), ilk koçan yüksekliği 56.38 cm (Merit) ile 70.10 cm (GH-2547), sap çapı ise 19.3 mm (Merit) ile 24.5 mm (Martha) arasında değişmiştir. Taze koçan verimi ve tek koçan ağırlığı yüksek Vega, Martha, Merit, Jubilee ve Reward gibi çeşitlerin Harran Ovası benzer ekolojilere önerilebileceği belirlenmiştir.
Importance and consumption of sweet corn in Turkey is increasing rapidly. This study was aimed to determine the possibilities of growing sweet corn at Southeastern Anatolia region. Research was carried out during 2003 and 2004 years in Harran University, Research Field of Agriculture Faculty. Eight hybrid sweet corn varieties were used as a crop material. In both years of experiment, statistically significant differences were found at yield and yield characteristics among tested varieties. According to two years average values; fresh ear yield varied from 838.5 (Secerac) to 1637 kg/da (Vega), single fresh ear weight from 182.0 g (Jubilee) to 251.7 g (Vega), ear length from 17.25 cm (Secerac) to 23.33 cm (Lincoln). Ear diameter was found between 37.87 mm (Jubilee) and 47.45 mm (Martha), kernel number of ear between 531.3 (Secerac) and 749.9 number/ear (GH-2547), plant height between 168.2 cm (Secerac) and 206.8 cm (GH-2547). First ear height varied from 56.38 cm (Merit) to 70.10 cm (GH-2547), stem diameter from 19.3 mm (Merit) to 24.5 mm (Martha). Vega, Martha, Merit, Jubilee and Reward varieties which have high fresh ear yield and single fresh ear weight were determined as advising cultivars in Harran Plain similar ecological regions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154048
http://hdl.handle.net/11452/3128
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_4.pdf253.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons