Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3126
Title: Böğürtlende mikro çoğaltım çalışmaları
Other Titles: Micropropagation studies in blackberry
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Yıldız, Demet
Barut, Erdoğan
Keywords: Böğürtlen
Mikro çoğaltım
Koltukaltı tomurcuğu
BAP
IBA
Blackberry
Micropropagation
Axillary bud
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, D. ve Barut, E. (2006). "Böğürtlende mikro çoğaltım çalışmaları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 25-31.
Abstract: Bu çalışmada, “Bursa-I” ve “Chester” böğürtlen çeşitlerinde koltuk tomurcukları kullanılarak mikro çoğaltım denemeleri yapılmıştır. Bu amaçla örnekler 20 Mayıs 2005 ve 26 Haziran 2005 tarihlerinde alınarak araştırma 3 farklı aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar başlangıç (MS + 30 g/l Sakkaroz + 0.103 g toz vitamin + 7 g Agar + 0.5 ve 1.0 mg/l BAP), sürgün (MS + 30 g/l Sakkaroz + 0.103 g toz vitamin + 7 g Agar + 0.1, 0.5 ve 1.0 mg/l BAP) ve köklendirme (1/3 MS + 30 g/l Sakkaroz + 0.103 g toz vitamin + 7 g Agar + 0.2 ve 0.4 mg/l IBA) aşamalarıdır. Araştırma sonucunda başlangıç ve sürgün çoğaltım aşamalarında her iki böğürtlen çeşidinde örnek alma tarihleri açısından önemli farklılıklar bulunmuştur. Genel olarak, haziran ayında alınan eksplantlar, Mayıs ayında alınanlardan daha başarılı sonuçlar vermiştir. Köklendirme aşamasında ise yine her iki çeşit için köklenme oranı %88-100 arasında değişmiştir. Köklenme aşamasında eksplant alma zamanı ve ortamların etkisi önemli bulunmamıştır.
In this study,micropropagation trials were carried out in blackberry cultivars “Bursa-I” and “Chester”, using axillary buds as explant. For this purpose, samples were taken on 20 May 2005 and 26 June 2005, and the research was carried out at three different stages. These were the initial (MS+30g/l sucrose + 0.103 g vitamin powder + 7 g agar + 0.5 and 1.0 mg/l BAP), shoot regeneration (MS+30g/l sucrose + 0.103 g vitamin powder + 7 g agar + 0.1, 0.5 and 1.0 mg/l BAP) and rooting (MS+30g/l sucrose + 0.103 g vitamin powder + 7 g agar + 0.2 and 0.4 mg/l IBA) stages. At the end of the research, significant differences for two blackberry cultivars were found with respect to sampling dates in the initial and shoot regeneration stages. Generally, explants taken in June gave more successfull results compared with those taken in May. The rooting ratio for both cultivars changed between 88 and l00%. The effects of explant excision stage and media were not found significant during the rooting stage.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Erdoğan Barut danışmanlığında Demet Yıldız tarafından hazırlanan "Böğürtlende Mikro Çoğaltım Çalışmaları" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154047
http://hdl.handle.net/11452/3126
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_3.pdf190.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons