Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3123
Title: Çin’de İslam hukuku ile ilgili yapılan akademik çalışmalar üzerine bir analiz
Other Titles: Analysis of academic studies on Islamic law in China
Authors: Kaya, Ali
Pierdong, Saikena
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Çin
China
İslam hukuku
Fıkıh
Müslüman
Şeriat
Islamic law
Fiqh
Muslim
Sharia
Issue Date: 4-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Pierdong, S. (2019). Çin’de İslam hukuku ile ilgili yapılan akademik çalışmalar üzerine bir analiz. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çin uzun tarihi geçmişe sahip olan, farklı etnik gruplardan oluşan Müslümanların yaşadığı bir ülkedir. İslam araştırmaları 1960’lardan başlayarak farklı akademisyenler tarafından yapılmaktadır. Bu sırada Çin’in reform ve dışa açılım politikasından sonra ele alınmaya başlayan İslam hukuk araştırmaları da günümüze kadar yapılan farklı akademik çalışmaları ile özel ve ayrı öneme sahip olmaktadır. Bu çalışmada Çin’de 1980’den bu yana yapılan tezler, akademik dergi makaleleri, kitaplar ve sempozyumbildirilerinden oluşan bilimsel araştırmaları tespit edip değerlendirmeye çalışılmaktadır. Ulaştığımız bilgileri konulara göre gruplandırdık. Ele alınan eserlerın konu, müellif, yayım yeri, tarihi, yayınevi gibi bilgi vermekle yetinilmiştir. Sonuç olarak Çin’de İslam hukuku ile ilgili 100 den fazla tez, 800 den fazla akademik makale, 30 adet kitabın yayınlandığı ve bu çalışmaların düzenli şekilde artarak devam ettiği görülmektedir.
China is a country where a significant number of Muslims from various ethnic groups with a long history. Different scholars have handled Islamic studies since the 1960s. Islamic law studies, which began to be dealt with after China's reform and outward expansion policy, have unique and distinct importance with their different academic studies. In this study, it has been tried to identify and evaluate the scientific researches that consist of theses, academic journal articles, books, and symposium reports on İslamic law since 1980 in China. The studies which we achieved grouped according to the subjects. We also mentioned in literature which we selected personally, topics, authors, in which journal they were published, place and date of publication, etc. As a result, In China, more than 100 thesis, and 800 academic journal articles, 30 books on Islamic law have been published, and these studies have continuously increased in China.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3123
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701623043.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons