Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3115
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorİskender, M. Abdülhalik-
dc.contributor.authorSancaktaroğlu, Esra-
dc.date.accessioned2019-12-13T11:31:38Z-
dc.date.available2019-12-13T11:31:38Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationSancaktaroğlu, E. (2008). Bitim işlemlerinde pamuk, pamuk/poliester karışımlı kumaşlarda dendrimerlerin renk üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3115-
dc.description.abstractTekstil terbiye işletmelerinde bitim işlemleri uygulandıktan sonra ürünün istenilen rengi ile elde edilen renk arasındaki fark göz önünde bulundurulması gereken en önemli etmenlerden biridir. Bu çalışmada dendrimerlerle bitim işlemi sonrası Pamuk ve Pamuk/PES boyalı kumaşlarda meydana gelen renk değişiminin değerlendirilmesi incelenmiştir.Dendrimerler iç boşluklarında kapsüle ederek ya da yüzeylerine tutulu olarak taşıyacak şekilde tasarlanan küresel nano yapılardır. Dendrimerlerin boyutu, yapısı ve reaktiflikleri; dendrimerlerin jenerasyonu (dallanarak büyüme), çekirdek, iç dalları ve yüzey fonksiyonluğu tarafından belirlenir.Bu çalışmada Pamuk ve Pamuk/PES boyalı kumaşlarda tekstil bitim işlemi için üç ticari bitim kimyasalı kullanılmıştır; dendrimer su itici (DSİ), florokarbon içeren dendrimer su-yağ itici (DSYİ) ve florokarbon su-yağ itici (FSYİ). Kumaş numunelerinin boyanması reaktif ve dispers boyalar kullanarak gerçekleştirilmiştir. Su-yağ iticilik özellikleri ve renk değerlendirmesi üzerine etkileri enstrümantal analizler çalışılarak gerçekleştirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractColor change is one of the important side effects of textile treatments to take into consideration. This research focuses on the assessment of color differences that occurred in dyed Cotton and Cotton/PES fabrics after finish with dendrimers.Dendrimers are spheroid or globular nanostructures that are precisely engineered to carry molecules incapsulated in their interior void spaces or attached to the surface. Size, shape, and reactivity are determined by generation (shells) and chemical composition of the core, interior branching, and surface functionalities which make dendrimers one of the "smartest" or customizable nanotechnologies commercially available.In this research three different kinds of commercial products for textile finishing dendrimer water repellent (DWR), dendrimer water-oil repellent (DWOR) and fluorocarbon water-oil repellent (FWOR) were used. The dyeing of the fabric samples were performed by using commercial reactive and disperse dyes. Water and oil repellency properties and their effect on color assessment were carried out by studying instrumental analysis.en_US
dc.description.sponsorshipİtalya Bergamo Üniversitesitr_TR
dc.description.sponsorshipİtalya Milano Stazione Sperimentale per la Seta Araştırma Merkezitr_TR
dc.format.extentX, 102 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectTekstil bitim işlemleritr_TR
dc.subjectRenk değişimitr_TR
dc.subjectDendrimerlertr_TR
dc.subjectFlorokarbonlartr_TR
dc.subjectYüzey yansımasıtr_TR
dc.subjectAbsorbanstr_TR
dc.subjectTextile finishingen_US
dc.subjectColor changeen_US
dc.subjectDendrimersen_US
dc.subjectFluorocarbonsen_US
dc.subjectSurface reflectanceen_US
dc.subjectAbsorbanceen_US
dc.titleBitim işlemlerinde pamuk, pamuk/poliester karışımlı kumaşlarda dendrimerlerin renk üzerine etkisitr_TR
dc.title.alternativeInfluence of dendrimer finishing on color assessment of cotton, cotton/PES blended fabricsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255181.pdf4.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons