Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3115
Title: Bitim işlemlerinde pamuk, pamuk/poliester karışımlı kumaşlarda dendrimerlerin renk üzerine etkisi
Other Titles: Influence of dendrimer finishing on color assessment of cotton, cotton/PES blended fabrics
Authors: İskender, M. Abdülhalik
Sancaktaroğlu, Esra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Tekstil bitim işlemleri
Renk değişimi
Dendrimerler
Florokarbonlar
Yüzey yansıması
Absorbans
Textile finishing
Color change
Dendrimers
Fluorocarbons
Surface reflectance
Absorbance
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sancaktaroğlu, E. (2008). Bitim işlemlerinde pamuk, pamuk/poliester karışımlı kumaşlarda dendrimerlerin renk üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Tekstil terbiye işletmelerinde bitim işlemleri uygulandıktan sonra ürünün istenilen rengi ile elde edilen renk arasındaki fark göz önünde bulundurulması gereken en önemli etmenlerden biridir. Bu çalışmada dendrimerlerle bitim işlemi sonrası Pamuk ve Pamuk/PES boyalı kumaşlarda meydana gelen renk değişiminin değerlendirilmesi incelenmiştir.Dendrimerler iç boşluklarında kapsüle ederek ya da yüzeylerine tutulu olarak taşıyacak şekilde tasarlanan küresel nano yapılardır. Dendrimerlerin boyutu, yapısı ve reaktiflikleri; dendrimerlerin jenerasyonu (dallanarak büyüme), çekirdek, iç dalları ve yüzey fonksiyonluğu tarafından belirlenir.Bu çalışmada Pamuk ve Pamuk/PES boyalı kumaşlarda tekstil bitim işlemi için üç ticari bitim kimyasalı kullanılmıştır; dendrimer su itici (DSİ), florokarbon içeren dendrimer su-yağ itici (DSYİ) ve florokarbon su-yağ itici (FSYİ). Kumaş numunelerinin boyanması reaktif ve dispers boyalar kullanarak gerçekleştirilmiştir. Su-yağ iticilik özellikleri ve renk değerlendirmesi üzerine etkileri enstrümantal analizler çalışılarak gerçekleştirilmiştir.
Color change is one of the important side effects of textile treatments to take into consideration. This research focuses on the assessment of color differences that occurred in dyed Cotton and Cotton/PES fabrics after finish with dendrimers.Dendrimers are spheroid or globular nanostructures that are precisely engineered to carry molecules incapsulated in their interior void spaces or attached to the surface. Size, shape, and reactivity are determined by generation (shells) and chemical composition of the core, interior branching, and surface functionalities which make dendrimers one of the "smartest" or customizable nanotechnologies commercially available.In this research three different kinds of commercial products for textile finishing dendrimer water repellent (DWR), dendrimer water-oil repellent (DWOR) and fluorocarbon water-oil repellent (FWOR) were used. The dyeing of the fabric samples were performed by using commercial reactive and disperse dyes. Water and oil repellency properties and their effect on color assessment were carried out by studying instrumental analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3115
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255181.pdf4.63 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons