Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3110
Title: İnfrared lambalı gerilim giderme fırını tasarım ve uygulaması
Other Titles: Design and application of stress removal oven with infrared lamp
Authors: Kılıç, Muhsin
Mutlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: IR
Gerilim giderme fırını
Matematiksel model
Relieving stress oven
Mathematical model
Issue Date: 6-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mutlu, M. (2009). İnfrared lambalı gerilim giderme fırını tasarım ve uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa'da kurulu olan bir sanayi şirketinde bulunan IR ısıtmalı gerilim giderme fırını deneysel ve teorik olarak incelenmiştir. Deneysel ölçümlerde fırının içerisine konulan farın yüzeyinden değişik konveyör hızları ve değişik IR lamba mesafeleri için sıcaklıklar ölçülerek zamana göre değişimleri belirlenmiştir. Teorik çalışmada, ısı transferi formülleri kullanılarak farın yüzey sıcaklığı için matematiksel model geliştirilmiştir. Matematiksel modelden alınan veriler, deneysel ölçümlerle %6.5 ortalama hata ile uyum göstermiştir. Fırının farklı şartlarda çalıştırılması durumunda yada yeni fırın tasarımlarında geliştirilen model rahatlıkla kullanılabilir.
In this study, the IR heated furnace, in an industrial company located in Bursa, as to relieve stress, was experimentally and theoretically examined. In experimental measurements, temperature was measured on headlight surface, placed in IR oven, at various conveyor speeds and various distances between IR lamps and headlight surface. In theoretical study, a mathematical model was developed for the headlights surface temperature by using heat transfer formulas. Mathematical model has shown compliance with experimental data with 6.5% average error. It is shown that mathematical model can be used to estimate the surface temperatures in case of different conditions were run in oven.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3110
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246443.pdf5.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons