Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3101
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKılıçturgay, Sadık-
dc.contributor.authorAktaş, Hikmet-
dc.date.accessioned2019-12-13T10:15:48Z-
dc.date.available2019-12-13T10:15:48Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationAktaş, H. (2010). Parsiyel hepatektomi uygulanmış sıçanlarda enteral glutaminin karaciğer rejenerasyonu, karaciğer fonksiyonları ve bakteriyel translokasyona etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3101-
dc.description.abstractBu çalışmada majör karaciğer rezeksiyonu sonrasında glutamin ile enteral nutrisyonun karaciğer rejenerasyonu, fonksiyonları ve bakteriyel translokasyona etkileri araştırılmıştırDeneyimizde ağırlıkları 250-300 gram arasında değişen, 30 adet dişi Wistar Albino sıçan 3 gruba ayrıldı: 1. Şem Grubu (n=10); laparatomi sonrası karaciğer ortaya konup karın kapatıldı ve takiben sıçanlara 7 gün süre ile standart yem ve su verildi. 2. Kontrol Grubu (n=10); %70 hepatektomi uygulanan sıçanlara 7 gün süre ile standart yem ve su verildi. 3. Deney Grubu (n=10); %70 hepatektomi uygulanan sıçanlara 7 gün süre ile standart yem ve suya ek olarak 0.5gr/kg/gün glutamin orogastrik sonda ile verildi. Sıçanlar yedinci gün sakrifiye edildi. Karaciğer rejenerasyonunu ve enterosit proliferasyonunu değerlendirmek icin karaciğer ve ince barsaktan doku örnekleri alındı ve Ki-67 immün boyama ile değerlendirildi. Sistemik kan örneklerinde AST/ALT çalışıldı. Bakteriyel translokasyonu değerlendirmek için de portal venden kan, mezenterik lenf nodu, karaciğer, dalak ve akciğerden doku örnekleri alındı.Ki-67 proliferasyon indeksi (Pİ) gruplar arasında anlamlı farklılık gösteriyordu. Deney grubunda kontrole göre (p<0,01), kontrol grubunda şeme (p<0,05) göre yüksekti. İnce barsak Ki-67 Pİ deney grubunda diğerlerine göre anlamlı olarak yüksekti (p<0,01). AST/ALT değerleri ve bakteriyel translokasyon açısından üç grup arasında fark yoktu.Enteral glutamin uygulanması karaciğer rejenerasyonunu olumlu yönde etkilemekle birlikte bakteriyel translokasyona bir etkisi saptanmamıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe beneficial effects of glutamin on bacterial translocation and hepatic regeneration have been reported. In this study, the effects of enteral glutamine on bacterial translocation and hepatic regeneration have been both investigated.30 female Wistar-Albino rats weighing between 250-300 gr were divided into three groups: 1.Sham Group (n=10); laparatomi followed by liver exploration, was performed and then abdomen was closed. For the following 7 days the rats were fed with standard food and water. 2. Control group (n=10); following %70 hepatectomy, the rats were fed with standard food and water for 7 days. 3.Trial group (n=10) following %70 hepatectomy, the rats were fed with standard food and water for 7 days and in addition with 0.5gr/kg/day gutamine via orogastric catheter. On the 7th day, the rats were sacrificed. Hepatic regeneration and enterocyte proliferation were evaluated by tissue Ki-67 immune-histochemistry. To evaluate the macroscopic hepatic growth rate; the wet weight of remnant liver tissue was measured. Serum AST and ALT were measured. Bacterial translocation was evaluated by blood samples taken from portal vein and, tissue samples from mesenteric lymph nodes, liver, spleen and lungs. Group values were compared using Kruskal- Wallis (for comparison of three groups) or Mann-Whitney U tests (for comparison of two groups).Liver Ki-67 proliferation index (PI) showed significant difference between groups (p=0,001). It was higher in trial group in comparison to control group (p<0,01). It was also higher in control group when compared to sham group (p<0,05). Trial group small intestine Ki-67 PI was significantly higher than other groups (p<0,01). The weight of remnant liver tissue was significantly higher in trail group than in the control group (p<0,01). AST\ALT levels and bacterial translocation rates were comparable between groups.Enteral glutamine has positive effects on hepatic regeneration, but no effect on bacterial translocation.en_US
dc.format.extentIV, 30 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKaraciğer rejenerasyonutr_TR
dc.subjectGlutamintr_TR
dc.subjectBakteriyel translokasyontr_TR
dc.subjectLiver regenerationen_US
dc.subjectGlutamineen_US
dc.subjectBacterial translocationen_US
dc.titleParsiyel hepatektomi uygulanmış sıçanlarda enteral glutaminin karaciğer rejenerasyonu, karaciğer fonksiyonları ve bakteriyel translokasyona etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of enteral glutamin on hepatic regeneration, hepatic functions and bacterial translocation in rats following partial hepatectomyen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307246.pdf726.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons