Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3097
Title: İbnu'l-Varrak ve nahvin illetlerine bakışı
Other Titles: Ibn al-Warraq and his opinions about the nahiv's ilal
Authors: Güler, İsmail
Teyfurov, Mansur
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Keywords: İbnu’l-Varrak
Nahiv illetleri
Gramer kurallarını gerekçelendirme
Ibn al-Warraq
Nahiv illa
Grammatical justification
Arabic grammar theories
Issue Date: 3-Aug-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Teyfurov, M. (2010). İbnu'l-Varrak ve nahvin illetlerine bakışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Nahvin illetleri konusu daha çok klasik nahivciler tarafında irdelenmiş ve bu konuda farklı görüşler söylenmiştir. Nahivciler illet konularını ele alan bazı konularda ittifak etmiş, bazılarında ise ihtilafa düşmüşlerdir. Genelde klasik nahivciler özel olarak ise İbnu'l-Varrâk nahiv illetleri konusunda bazı yerlerde aşırıya giderek bir nahvi kural için üç, dört ve bazen de yedi tane illet göstererek konuyu içinden çıkılmaz hale getirdiği yerlere rastlanmaktadır. Hatta bazen illete de illet gösterilerek lüzumsuz konu uzatmalarına gidildiği konular da olmuştur. Ama kaydetmek gerekir ki nahiv illetleri konusu her ne kadar klasik nahivciler tarafından derinlemesine ele alınarak konu karışıklığına sebep olsa da Zeccâcî'nin de söylediği gibi eğitimsel amaçlı illet sayılan talimi illetler, Arap dilinin ayrılmaz parçasıdır. Bu sebeple de nahiv illetlerini ele alan klasik nahivcilerin hakkında hiçbir araştırmalar yapılmamış eserleri bu anlamda incelenerek ele alınması Arap dili sanatının gelişmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
The subject of the Nahiv’s Ilal in the Classical Arabic Grammar was investigated more by classical grammarians and different opininons were asserted about this subject. Arab grammarians agreed and disagreed on some subjects which deals with Ilal. In general classical grammarians, especially İbnu’l Varraq, exaggerated the Nahiv’s Ilal by showing three, four and sometimes seven examples for one rule which has made the subject very complex. On the other hand, it must be recorded that however intensively the subject of Ilal handled by the classical grammarians which caused complexity of subjects, as Zeccaci said, instructional Ilal which are accepted as educational are the inseparable parts of the Arabic Language. Because of that, the search for their works about which no research has been cerried out is very crucial for the improvement of the Art of Arabic Language.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3097
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262899.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons