Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3096
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErgül, C. Cem-
dc.contributor.authorAkgül, Hasan-
dc.date.accessioned2019-12-13T08:29:56Z-
dc.date.available2019-12-13T08:29:56Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationAkgül, H. (2008). Uludağ orman formasyonunda yer alan çalı ve ağaç türleri üzerinde yaşayan mikrofunguslar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3096-
dc.description.abstractBu araştırma, Bursa ili Uludağ sınırları içerisinde 2002 – 2008 yılları arasında yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda, 33 farklı konukçuda gelişen 84 tür mikrofungus tespit edilmiştir. Teşhisi yapılan bu türlerin mantarlar âlemindeki dağılımı: Ascomycota;1 sınıf, 4 altsınıf, 9 ordo, 13 familya, 21 genus ve 35 tür, Bacidiomycota; 2 sınıf, 2 altsınıf, 3 ordo, 3 familya, 4 genus ve 6 tür, Deuteromycota; 2 sınıf, 4 ordo, 5 familya, 28 genus ve 43 tür şeklindedir. Mikrofunguslar açısından en zengin familyalar Fagaceae (57 tür) ve Rosaceae familyaları (13 tür) dır. Diğer konukçu familya üyelerinde ise 1–10 arasında değişen mikrofungus türü saptanmıştır. Bu araştırma sonucunda, 33 tür ülkemiz için yeni kayıt olarak tespit edilmiştir. Mikrofunguslar ile konukçu bitkiler arasında karşılıklı ilişkiler; negatif, pozitif, antagonist ve indifferent (nötr)’dir. Mantarların %53,6’sı renkli sporlulara aittirler.tr_TR
dc.description.abstractThis research was carried out within the boundaries of Uludağ district of Bursa province between the years of 2002 and 2008. As a result of the study made in this area, 84 microfungi growth on 33 different host plants have been distinguished. The identified species of the Kingdom Fungi are: Ascomycota; 1 Classis, 4 Subclassis, 9 Orders, 13 Families, 21 Genera and 35 Species, Bacidiomycota; 2 Classis, 3 Order, 3 Families, 4 Genera and 6 Species and Deuteromycota; 2 Classis, 4 Orders, 5 Families, 28 Genera and 43 Species. With regard to microfungi, the richest families are Fagaceae (57 species) and Rosaceae (13 species). We have also distinguished microfungi which vary from 1 to 10 species on the other family members. In result, 13 species have been identified as new records for Turkey. The recorded microfungi revealed different relationships with their host plants. This consort relationships were positive, negative, indifferent and antagonistic. The 53,6% of microfungi have been colour spores.en_US
dc.format.extentXXII, 224 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAscomycotatr_TR
dc.subjectBasidiomycotatr_TR
dc.subjectDeuteromycotatr_TR
dc.subjectMicrofungustr_TR
dc.subjectMicrofungien_US
dc.titleUludağ orman formasyonunda yer alan çalı ve ağaç türleri üzerinde yaşayan mikrofunguslartr_TR
dc.title.alternativeMicrofungi, living on the trees and bush species located in the forest formation of Uludagen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
251189.pdf6.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons