Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3092
Title: Kurutulmuş pirinanın yem değeri ve kuzu besisinde kullanılma olanakları üzerinde araştırmalar 1. yem değerinin in situ yöntemle belirlenmesi
Other Titles: Researches on feed value and using possibilities in lamb fattening of dried olive-cake 2. determination of feed value by in situ method
Authors: Hanoğlu, Hülya
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Filya, İsmail
Canbolat, Önder
Sucu, Ekin
Keywords: Kurutulmuş pirina
Öğütme
Eleme
Yem değeri
In situ yöntem
Dried olive-cake
Milling
Screening
Feed value
In situ method
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Filya, İ. vd. (2006). "Kurutulmuş pirinanın yem değeri ve kuzu besisinde kullanılma olanakları üzerinde araştırmalar 1. yem değerinin in situ yöntemle belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 1-12.
Abstract: Bu araştırma, öğütme ve öğütme-eleme işlemlerinin kurutulmuş pirinanın yem değeri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada pirinanın yem değeri in situ naylon kese yöntemi ile belirlenmiştir. Hayvan materyali olarak rumen kanüllü, yaklaşık 4 yaşlı, 3 baş Merinos koç kullanılmıştır. İşlenmemiş, öğütülmüş ve öğütülmüş- elenmiş kuru pirinanın rumende 4, 8, 16, 24, 48, 72 ve 96 saat boyunca kuru madde (KM), organik madde (OM), ham protein (HP), nötr deterjanda çözünmeyen lif (NDF), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF) ve asit deterjanda çözünmeyen lignin (ADL) parçalanabilirlikleri ve parçalanabilirlik parametreleri belirlenmiştir. Öğütme-eleme işlemi, pirinanın KM, ham kül, OM, HP, ham yağ ve nitrojensiz öz maddeler içeriğini artırırken, ham sellüloz, NDF, ADF, ADL ve hemisellüloz içeriğini düşürmüştür (P<0.05). Metabolik enerji (ME) düzeyleri işlenmemiş ve öğütülmüş pirinada sırasıyla 1193.75 ve 1188.36 kcal/kg KM iken öğütülmüş-elenmiş pirinada 1560.73 kcal/kg KM düzeyine çıkmıştır (P<0.05). Öğütme işlemi pirinanın KM, OM, NDF, ADF ve ADL parçalanabilirliklerini etkilemezken, öğütmeeleme işlemi bu parametrelerin rumen parçalanabilirliklerini işlenmemiş ve öğütülmüş pirinaya göre artırmıştır (P<0.05). Hem öğütme hem de öğütme-eleme işlemi pirinanın HP parçalanabilirliğini etkilememiştir. Araştırma sonucunda, öğütme işlemi kurutulmuş pirinanın yem değerini etkilemezken, öğütme-eleme işlemi pirinanın yem değerini işlenmemiş ve öğütülmüş pirinaya göre artırmıştır (P<0.05). Bu nedenle üreticilere ruminant beslemede kullanmadan önce pirinaya kurutma, öğütme ve eleme işlemlerini uygulamaları önerilebilir.
This research was carried out to determine effects of procedures of milling and milling-screening on feed value of dried olive-cake. Feed value of olive-cake was determined by in situ nylon bag method in research. Three rumen cannulated Merino rams about 4 years old were used as animal material. Dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (NDF) and acid detergent lignin (ADL) degradabilities and degradability parameters were determined for untreated, milled and milled-screened dry olive-cake in the rumen through 4, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours. The milling and millingscreening processes increased contents of DM, crude ash, OM, CP, crude fat and nitrogen-free matters, while decreased crude cellulose, NDF, ADF, ADL and hemicellulose contents of olive-cake (P<0.05). Metabolizable energy (ME) values were found as 1193.75 and 1188.36 kcal/kg DM for untreated and milled olive-cake, respectively; however, increased to 1560.73 kcal/kg DM in milled-screened olive-cake (P<0.05). The milling procedure alone did not affect degradabilities of DM, OM, NDF, ADF and ADL; but the milled-screened procedure increased the rumen degradabilities of these parameters of olive-cake when compared to milled and milled-screened olive-cakes (P<0.05). Both milled and milled-screened procedures did not affect CP degradability of olive-cake. As a result, the milling procedure did not affect feed value of dried olive-cake. However, the milling-screening procedure increased feed value of olive-cake when compared to untreated and milled-screened olive-cake (P<0.05). For this reason, drying, milling and screening procedures could be suggested to the producers before using olive-cake in ruminant nutrition.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154045
http://hdl.handle.net/11452/3092
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_1_1.pdf228.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons