Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3090
Title: Yeşil yem ve gübreleme amacıyla yetiştirilen adi fiğ (Vicia sativa L.)’den sonraki mısırın verim özellikleri
Other Titles: The effects of common vetch (Vicia sativa L.) grown for green manure and forage production on corn yield
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Mustafa Kemal Paşa Meslek Yüksek Okulu.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Uzun, Ayşe
Öz, Mehmet
Karasu, Abdullah
Başar, Haluk
Turgut, İlhan
Göksoy, A. Tanju
Açıkgöz, Esvet
Keywords: Adi fiğ
Yeşil gübreleme
Azotlu gübreleme
Mısır
Common vetch
Green manure
Manure with nitrogen
Corn
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uzun, A. vd. (2005). "Yeşil yem ve gübreleme amacıyla yetiştirilen adi fiğ (Vicia sativa L.)’den sonraki mısırın verim özellikleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 83-96.
Abstract: Bu araştırmada, Bursa koşullarında kışlık ara ürün olarak ot üretimi ve yeşil gübreleme amacıyla yetiştirilen adi fiğin, farklı azot dozları uygulanarak yetiştirilen mısır bitkisinde tane verimi ve bazı tarımsal özellikler üzerine etkisi incelenmiştir. Deneme, 1999-2002 yıllarında Bursa koşullarında üç yıllık olarak yapılmıştır. Buğday anızının kontrol olarak kullanıldığı çalışmada mısırda 0, 7.5, 15.0, 22.5, 30.0 ve 37.5 kg N/da dozları ele alınmıştır. Mısır bitkisinde ot üretimi amacıyla yetiştirilen adi fiği izleyen mısırdan 1470.2 kg/da değeri ile en yüksek tane verimi elde edilmiştir. Ot üretimi uygulamasını 1391.7 kg/da ve 1391.5 kg/da değerleri ile buğday anızı ve yeşil gübreleme takip etmiştir. Ot üretimi parsellerinde elde edilen tane verimi yeşil gübrelemede elde edilen verimden % 5.66, buğday anızından elde edilenden % 5.64 daha yüksek bulunmuştur. Azot dozu arttıkça tane verimi de düzgün bir artış göstermiş ve en yüksek değerine 30 kg N/da dozunda ulaşmış, ondan sonra düşüşe geçmiştir.
In this research, the effect of common vetch used for green manure and forage production as a winter catch crop on seed yield and some agronomical traits of corn which were grown on different nitrogen doses was investigated. First factor was previous crop treatment (common vetch as green manuring and forage production, and wheat stubble). Field experiments were conducted on corn during three years (1999-2002) in Bursa. Wheat stubble was used as control in previous crop treatment. As second treatment, nitrogen doses; 0, 75, 150, 225, 300 and 375 kg N ha-1 for corn were tested in this study. In the corn experiments, the highest seed yield (14702 kg ha-1) was obtained from corn subsequent to common vetch for forage production followed by previous crop treatment; wheat stubble (13917 kg ha-1) and green manuring (13915 kg ha-1). Corn subsequent to common vetch grown for forage production gave higher yield 5.66 % and 5.64 % than green manuring and wheat stubble, respectively, seed yield of corn increased when nitrogen doses were increased and the highest yield was attained in 300 kg N ha-1 seed yield decreased in higher nitrogen doses.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154044
http://hdl.handle.net/11452/3090
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_8.pdf230.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons