Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3084
Title: İmroz kuzuların doğum ağırlığına ait direkt ve anaya bağlı etkiler için varyans unsurları ve genetik parametre tahminleri
Other Titles: Estimates of variance components and genetic parameters for direct and maternal effects on birth weight of Imroz lambs
Authors: Uludağ Üniversitesi/Karacabey Meslek Yüksekokulu.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Duru, Serdar
Koyuncu, Mehmet
Keywords: İmroz kuzu
Doğum ağırlığı
Anaya bağlı etki
Varyans unsurları
Genetik parametre
Imroz lamb
Birth weight
Maternal effect
Variance components
Genetic parameter
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duru, S. ve Koyuncu, M. (2005). "İmroz kuzuların doğum ağırlığına ait direkt ve anaya bağlı etkiler için varyans unsurları ve genetik parametre tahminleri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 13-21.
Abstract: Bu araştırmada İmroz ırkı kuzularda doğum ağırlığı için varyans unsurları ve genetik parametrelerin direkt ve anaya bağlı etkiler için farklı modeller ile birey modelinde tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca direkt ve anaya bağlı etkiler arasındaki genetik korelasyon da tahmin edilmiştir. Çalışmada, Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsünden 1999 ve 2000 yıllarında elde edilen İmroz kuzularının doğum ve pedigri bilgileri kullanılmıştır. Direkt ve anaya bağlı etkiler için varyans unsurları ve genetik parametreler MTDFREML kullanılarak, bireysel hayvan modelinde tahmin edilmiştir. Farklı modeller için direkt kalıtım derecesi 0.00-0.09, anaya bağlı kalıtım derecesi 0.00-0.01 arasında tahmin edilmiştir. Anaya bağlı kalıcı çevresel etki önemsiz bulunmuştur. Direkt ve anaya bağlı etkiler arasındaki genetik korelasyon Model 3 ve 4’te sırasıyla -1.00 ve 1.00 olarak tahmin edilmiştir.
The aim of this investigation was to estimate variance components and genetic parameters for direct and maternal effects with different models on birth weight of Imroz lambs, fitting animal models. In addition, the genetic correlation between direct and maternal effects was estimated. Birth and pedigree information of the Imroz lambs used in this study were collected at the Marmara Animal Breeding Research Institute from 1999 to 2000. Variance components and genetic parameters for direct and maternal effects were estimated using the MTDFREML in animal model. A direct heritability estimates of 0.00–0.09 and a maternal heritability estimates 0.00–0.01 when fitting a series of different models. The maternal permanent environmental effect was not significant. The direct-maternal genetic correlation estimates of -1.00 and 1.00 for Model 3 and 4 respectively.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154037
http://hdl.handle.net/11452/3084
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_2.pdf201.01 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons