Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3081
Title: Bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri
Other Titles: The effects of different levels of nitrogen on yield, yield components and quality in some two-rowed barley (Hordeum vulgare conv. distichon) varieties
Authors: Türk, Mevlüt
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri Bölümü.
Budaklı, Emine
Bayram, Gamze
Çelik, Necmettin
Keywords: İki sıralı arpa çeşitleri
Azot dozu
Tane verimi
Verim unsurları
Two-rowed barley varieties
Nitrogen amount
Grain yield
Yield components
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Budaklı, E. vd. (2005). "Bazı iki sıralı arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim, verim unsurları ve kalite üzerine etkileri". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(2), 1-11.
Abstract: Bu araştırma iki sıralı arpa çeşitlerinde farklı azot dozlarının verim, verim öğeleri ve kalite üzerine etkilerini belirlemek amacıyla 2003 ve 2004 yıllarında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülmüştür. Araştırmada iki sıralı 10 arpa çeşidi (Angora, Balkan-96, Bilgi-91, Bornova-92, Cumhuriyet-50, Çıldır-02, Kalaycı-97, Sladoran, Süleymanbey-98 ve Şerifehanım-98) ve 4 farklı azot dozu (0, 5, 10 ve 15 kg/da) kullanılmıştır. İki yıllık ortalama sonuçlara göre, çeşitler arasında tane verimi bakımından önemli farklılıkların olduğu belirlenmiş ve en yüksek verim Sladoran çeşidinden elde edilmiştir. Uygulanan azot dozları, 1000 tane ağırlığı hariç, incelenen tüm özellikler üzerinde önemli etkiye sahip olmuştur. Azot dozundaki artışa paralel olarak tane verimi, bitki boyu, başak uzunluğu ve başakta tane sayısı artmış, hasat indeksi ise azalmıştır.
This research was conducted to determine the effect of different levels of nitrogen on yield, yield components and quality in some tworowed barley varieties. This research was carried out during 2003 and 2004 growing seasons in Agricutural Application and Research Center of Agriculture Faculty, Uludag University. Ten different barley varieties (Angora, Balkan-96, Bilgi-91, Bornova-92, Cumhuriyet-50, Çıldır-02, Kalaycı-97, Sladoran, Süleymanbey-98 ve Şerifehanım-98) of two-rowed type and four different levels of nitrogen (0, 5, 10 ve 15 kg/da) were used in this research. According to the results of two-year average, there were significant differences between cultivars when grain yield was concerned and Sladoran produced the highest grain yield. Nitrogen levels had significiant effects on all characteristics expect 1000 seed weight. Grain yield, plant height, spike lenght and seed number/spike increased while harvest index decreased by increase of nitrogen levels.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154036
http://hdl.handle.net/11452/3081
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2005 Cilt 19 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19_2_1.pdf235.17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons