Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3056
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÖzbek, Sevda Çiğdem Erer-
dc.contributor.authorÖrün, Muhammet Okay-
dc.date.accessioned2019-12-12T12:33:52Z-
dc.date.available2019-12-12T12:33:52Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationÖrün, M. O. (2015). Genç başlangıçlı parkinsonizmli hastalarda gen değişimi saptanan ve saptanmayan olguların 3T kraniyal MR görüntülemelerinde demir birikiminin ve kortikal ve subkortikal volümetrik ölçümlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3056-
dc.description.abstractBu çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Hareket Bozuklukları Polikliniği'nde izlenen genç başlangıçlı parkinsonizm (GBP) tanılı 28 hasta ve 13 sağlıklı kontrol grubu alındı. Çalışmaya katılan tüm hastalarda SNCA (1-4), PARKIN,PINK1 ve DJ1 genlerinde hastalık ile ilişkisi olduğu düşünülen mutasyonlar ve gen değişimleri araştırıldı. Tüm olguların 3T kraniyal manyetik rezonans (MR) görüntülemelerinde; substantiya nigra (SN)kontrast oranına bakıldı. Subkortikal ve beyinsapı yapıların T2 relaksasyon süreleri, kortikal ve subkortikal yapıların volümetrik ölçümleri yapıldı. Gen değişimi saptanan, saptanmayan ve kontrol grupları arasında elde edilen MR verilerinin farklılığına, sonuçların hasta gruplarında hastalık süresi, evresi ve klinik ile ilişkisine bakıldı. Gen değişimi saptanan hastalarda SNkontrast oranının azaldığı, SN ve kaudat nukleusta T2 relaksasyon süresinin hastalarda düştüğü ancak volümetrik ölçümlerde gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlendi. Sonuç olarak Parkinson hastalığında kraniyal MR'ın hastalığın erken tanısında önemli bir belirteç olabileceği ve klinik olarak tanı konulan hastalıkta radyolojik yöntemlerden de faydalanılabileceği görüşüne varıldı.tr_TR
dc.description.abstractIn this study;28 patients diagnosed with young-onset parkinsonism followed in Uludag Univesity Faculty of Medicine, Department of Neurology and 13 healthy control subjects were enrolled. All enrolled patients were evaluated for mutations and gene alterations thought to be related with diseases in SNCA (1-4), PARKIN, PINK1 and DJ1 genes. Contrast ratio of substantia nigra, T2 relaxation time of subcortical and brainstem structures, volumetric measurements of cortical and subcortical structures were performed in 3T cranial magnetic resonance imagings(MRI) of all cases. Differences of MRI findings between groups with gene alteration; without gene alteration and control groups, associations of results with duration; stage and clinical features of diseases were examined. It was found that contrast ratio of substantia nigra was decreased; T2 relaxation time in substantia nigra and caudate nucleus of patients were decreased; however there was no significant difference between groups in volumetric measurements. In conclusion, it was concluded that cranial MRI may be an important indicator for early diagnosis of Parkinson's disease and radiologic methods may be utilized for clinically diagnosed diseases.en_US
dc.format.extentIV, 52 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGenç başlangıçlı parkinsonizmtr_TR
dc.subjectKraniyal MRtr_TR
dc.subjectGen değişimitr_TR
dc.subjectYoung-onset parkinsonismen_US
dc.subjectCranial MRIen_US
dc.subjectGene alterationen_US
dc.titleGenç başlangıçlı parkinsonizmli hastalarda gen değişimi saptanan ve saptanmayan olguların 3T kraniyal MR görüntülemelerinde demir birikiminin ve kortikal ve subkortikal volümetrik ölçümlerinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeEvaluation of cortical and subcortical volumetric measurements of iron deposition in 3T cranial MR is of cases identified either with or without gene alterations related with diseases among patients with young-onset parkinsonismen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_Us
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389723.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons