Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3055
Title: İçme suyu dezenfeksiyonunda yan ürün oluşturmayan metotların verimliliği
Other Titles: The efficiency of non-DBP forming methods in drinking water disinfection
Authors: Alkan, Ufuk
Şengül, Burcu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı.
Keywords: UV dezenfeksiyonu
UV/H2O2 dezenfeksiyonu
Bacillus Subtilis sporları
Fulvik asit
İnaktivasyon
UV disinfection
UV/H2O2 disinfection
Bacillus subtilis spores
Fulvic acid
Inactivation
Issue Date: 11-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şengül, B. (2009). İçme suyu dezenfeksiyonunda yan ürün oluşturmayan metotların verimliliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Fulvik asit içeren yüzeysel sularda UV ve UV/H2O2 dezenfeksiyonu proseslerinin Bacillus Subtilis sporları giderimine etkisi araştırılmıştır. İlk aşamada, 6 ve 10 mg/L fulvik asit içeren su örneklerine, 3,68 - 21,76 mWs/cm2 arasında değişen UV dozları uygulanmıştır. İkinci aşamada, 6 ve 10 mg/L fulvik asit içeren su örneklerine, üç farklı konsantrasyonda hidrojen peroksit (2,5,10 mg/L) ve 3,68 - 21,76 mWs/cm2 arasında değişen dozlarda UV radyasyonu uygulanmıştır.UV dezenfeksiyonunun Bacillus Subtilis sporlarını gidermede etkili olduğu görülmüştür. k inaktivasyon katsayıları karşılaştırıldığında, fulvik asit konsantrasyonu arttıkça, k değerlerinde düşüş belirlenmiştir. Bu durum, hümik maddelerin, UV ışığını absorbe etmeleri nedeniyle, UV dezenfeksiyonu verimini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır.UV/H2O2 dezenfeksiyonu ile elde edilen k inaktivasyon katsayılarının ise birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. UV/H2O2 dezenfeksiyonu kullanılması sonucu fulvik asitin inaktivasyon katsayısını azaltma etkisi net bir şekilde gözlenmemiştir.
The effects of UV and UV/H2O2 disinfection processes on the removal of Bacillus Subtilis spores were investigated in fulvic acid containing surface waters. In the first stage, experiments were conducted according to a procedure in which UV radiation dose range of 3,68 - 21,76 mWs/cm2 was applied to waters containing 6 and 10 mg/L fulvic acid. For UV/H2O2 disinfection, H2O2 was also added to water samples with the concentrations of 2,5 and 10 mg/L.UV disinfection was found to be effective for the removal of spores. Inactivation constant was determined to decrease with increasing fulvic acid concentration. Experimental results suggested that the harmful effect of UV radiation to bacterial spores was diminished in humic waters due to absorption of UV light.For the UV/H2O2 disinfection, it was determined that k inactivation constants were almost close to each other for different experimental conditions. The diminishing effect of fulvic acid on inactivation constant was not clearly observed by the application of UV/H2O2 disinfection process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3055
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246436.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons